Magyar Export-Import Bank Zrt.
Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.
Székhely: 1065 Budapest, Nagymező utca 46-48.
Telefon: 06 1 374 9100, 06 1 374 9200
Fax: 06 1 269 4476, 06 1 269 1198
Web: www.exim.hu
Email: exim@exim.hu
  • lang_de
  • lang_ru
  • lang_en
  • lang_hu

A magyar tartalom igazolása

A Magyar Export-Import Bank Zrt. (Eximbank) a magyar jogszabályok és a nemzetközi szabályok alapján költségvetési kamattámogatással (kamatkiegyenlítéssel) közép- és hosszúlejáratú kölcsönt, míg a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. (MEHIB) a költségvetés készfizető kezessége mellett nem piacképes kockázatokra exporthitel-biztosítást nyújt. A költségvetési támogatás, illetve készfizető kezesség feltétele, hogy az exportált áru illetve szolgáltatás bizonyos mértékig magyar tartalmú legyen.

Az elvárt magyar tartalom minimális arányára vonatkozó előírásokat az Exim rendelet és a MEHIB rendelet szabályozza.

A) Áru exportja

Áruexport esetén az exportügylet keretében kiszállított áruk legalább felének magyar származásúnak kell lennie. Áruexport esetében az Exportőr a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) területi szerve által kibocsátott származási bizonyítvány útján igazolja a magyar származást, kárelbírálás során a szükséges magyar hányadot az EXIM ellenőrzi. Feldolgozott mezőgazdasági termék exportjánál a területileg illetékes Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) ügyfélszolgálati irodájához kell fordulni a magyar hányad igazolásáért.

B) Szolgáltatás exportja

Szolgáltatásexport esetén az Exportőr (vagy a szolgáltatásnyújtásban részt vevő belföldi alvállalkozója) által foglalkoztatottak több mint fele vele biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban kell, hogy álljon. A magyar származás vizsgálatát az alkalmazott munkavállalók biztosítási jogviszonyának vizsgálata alapján az EXIM végzi, a területileg illetékes kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatatási szerve által a biztosítottak számáról kiadott EP igazolás alapján.

C) Építési, szerelési szerződések

A belföldi gazdálkodó szervezet által megvalósított építési, szerelési, technológiai szerelési, tervezési és az ezekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások elvégzésére vonatkozó szerződés finanszírozási költséggel csökkentett értékének legalább egynegyed részben magyar származású exportnak kell minősülnie, amelyről a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara központja állít ki származási igazolást.

Az Exportőrök minél hatékonyabb kiszolgálása érdekében az EXIM mind a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, mind a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával együttműködési megállapodást kötött.

A részletekkel kapcsolatban kérjük, olvassa el figyelmesen az Ügyféltájékoztatót a magyar tartalom igazolásának eljárásrendjéről, és annak 1. sz. Mellékletét a magyar hányad és az idegen tartalom jogszabályi hátteréről.