HU | EN | RU
 linkedin 

Pert nyert az EXIM

Pert nyert az EXIM a Lánchíd Palota bérleti szerződésének ügyében - jogerős a Fővárosi Ítélőtábla döntése.

A Fővárosi Ítélőtábla 2019. május 2-án közbenső ítéletet hirdetett a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Eximbank Zrt.) és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MEHIB Zrt.) felpereseknek a DÖB-68 Zártkörűen Működő Részvénytársaság (DÖB) alperessel szemben a Lánchíd Palota bérleti szerződése érvénytelensége miatt lefolytatott perében.

Az Ítélőtábla az Eximbank Zrt. és a MEHIB Zrt. keresetének helyt adva – és a Fővárosi Törvényszék megismételt eljárásban hozott elsőfokú ítéletét megváltoztatva – jogerős közbenső ítéletben megállapította, hogy a Lánchíd Palota bérlete tárgyában létrejött bérleti szerződés semmis, ezért érvénytelen, továbbá hatályon kívül helyezte a Fővárosi Törvényszék elsőfokú ítéletének Eximbank Zrt.-t és MEHIB Zrt.-t bérleti díjban és perköltségben elmarasztaló részét.

A Fővárosi Ítélőtábla továbbá az érvénytelenség jogkövetkezményeinek levonása és a perköltség tekintetében a Törvényszéket a per újabb tárgyalására és újabb határozat hozatalára utasította, mert az első fokon eljárt Fővárosi Törvényszék nem döntött az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazásáról. A közbenső ítélet ellen fellebbezésnek nincsen helye.

További információ:

sajto@exim.hu

Eximbank Zrt.

Cégjegyzékszáma:
01-10-042594, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által

Adószám:
10949638-2-44

Bankszámlaszám:
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

MEHIB Zrt.

Cégjegyzékszáma:
01-10-042595, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által

Adószám:
10949621-2-44

Bankszámlaszám:
10918001-00000001-04530003

1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. Tel.: +36 (1) 374 9100, +36 (1) 374 9200, Fax: +36 (1) 269 1198 E-mail: exim@exim.hu © 2021 EXIM Minden jog fenntartva

Eximbank Plc.

Bank account number: 
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

MEHIB Plc.

Bank account number: 
10918001-00000001-04530003

H-1065 Budapest, Nagymező street 46-48. Phone: +36 1 374 9100, +36 1 374 9200 Fax: +36 1 269 4476, +36 1 269 1198 E-mail: exim@exim.hu © 2021 EXIM All rights reserved

ЗАО «Эксимбанк»

Номер банковского счёта: 
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

ИНН: 10949638-2-44

ЗАО «МЕХИБ»

Номер банковского счёта: 
10918001-00000001-04530003

ИНН: 10949621-2-44

1065 Будапешт, ул. Надьмезё д.46-48. Тел.: +36 (1) 374 9100, +36 (1) 374 9200, Факс: +36 (1) 269 1198 Электронный адрес: exim@exim.hu
© 2021 EXIM Все права защищены

Teljes kamat mátrix
Hiteligénylő vállalkozás mérete és a hitel devizaneme Ügyfélkamat
1. év 2-3. év 4-6. év
KKV EUR 0,10% 0,19% 0,69%
  HUF forgóeszköz 720 M alatt 0,10% 0,10%  
  HUF 0,55% 0,80% 1,30%
  USD* 2,25% 2,50% 3,00%
NV EUR 0,19% 0,69% 1,69%
  HUF 0,80% 1,30% 2,30%
  USD* 2,50% 3,00% 4,00%
* 2020. január 1-re jegyzett 12 havi USD LIBOR