HU | EN | RU

Az EXIM részvétele a nemzetközi szakmai szervezetekben


EAPB

Az Európai Állami Bankok Szövetsége (EAPB) 2000. május 4-én alakult. Tagjai pénzügyi intézmények, finanszírozási ügynökségek, állami bankok, állami bankok szövetségei, illetve hasonló célokkal működő bankok, amelyek az Európai Unió tagállamaiban, Svájcban, az EEA-egyezmény szerint az EU gazdasági övezetben vagy olyan államban működnek, amelynek elfogadásra került csatlakozási kérelme az EU-hoz. Az EAPB tagjai közel 100 pénzügyi intézményt képviselnek számos európai országból. Az európai piaci részesedésük körülbelül 15%-ot tesz ki, összesített mérlegfőösszegük 3.500 milliárd EUR és közel 190.000 munkavállalót reprezentálnak.Az EAPB tagja az EBIC-nek (European Banking Industry Committee) amelyben a 7 fő európai bankszövetség közösen képviseli álláspontját és érvényesíti érdekeit az EU intézményei felé. EAPB

BACEE (Banking Association for Central and Eastern Europe)

A Közép-és KeletEurópai Bankszövetség 1996-ban jött létre. Székhelye Budapesten van. Fő célja a régióban megvalósuló üzleti expanzió elősegítése, különös tekintettel a régió magas kockázati besorolású államaira. A szervezet országokra és bankokra vonatkozó elemzéseket készít és információt szolgáltat a közép-kelet-kurópai régió államairól és az azokban működő pénzügyi intézményekről. BACEE

International Chamber of Commerce - Hungary

Az ICC Hungary, a párizsi központú International Chamber of Commerce közép-európai térségben elsőként létrehozott nemzeti bizottsága. Az ICC Hungary közhasznú egyesület, tagszervezeteinek száma jelenleg 50, tagjai országos szervezetek, kamarák, szövetségek, nagyvállalatok, bankok, egyéni ügyvédi irodák, vállalkozások. Az EXIM az ICC Hungary teljes jogú tagjaként részt vesz a tagállami álláspontok exporthitelezéshez, garanciához vagy biztosításhoz kapcsolódó elkészítésében, működése során pedig figyelembe veszi a kiadott szokványokat (Incoterms 2010, URDG 758) és kialakított legjobb gyakorlatot. ICC

Credit Alliance

A francia Coface hitelbiztosító által alapított céginformációs szolgálat nyújt segítséget az EXIM számára a külkereskedelmi szerződés szerinti külföldi vevők hitelképességének bevizsgálásában. Cégünk nemcsak forrásként használja a kiterjedt adatbázist, hanem évek óta aktív adatszolgáltatója is a hálózatnak, mely világszere 44 millió vállalatról nyújt naprakész hitelinformációt. Credit Alliance

ICISA (International Credit Insurance and Surety Association)

Hitelbiztosítást és kezesi biztosítást nyújtó nem állami tulajdonú cégek nemzetközi szövetsége. A szervezet tagjai számára nyílt információcserét tesz lehetővé, a biztosítási szektort nemzetközi színvonalon képviseli. A hitelbiztosítás és kapcsolódó témákban magas színvonalú szakmai anyagait nemcsak a tagok, hanem más vállalatok is megrendelhetik, tanácsadóként közreműködik nemzetközi és multinacionális vállalatok üzleti, jogi megoldásainak kidolgozásában. ICISA

Eximbank Zrt.

Cégjegyzékszáma:
01-10-042594, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által

Adószám:
10949638-2-44

Bankszámlaszám:
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

MEHIB Zrt.

Cégjegyzékszáma:
01-10-042595, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által

Adószám:
10949621-2-44

Bankszámlaszám:
10918001-00000001-04530003

1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. Tel.: +36 (1) 374 9100, +36 (1) 374 9200, Fax: +36 (1) 269 1198 E-mail: © 2023 EXIM Minden jog fenntartva

Eximbank Plc.

Bank account number: 
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

MEHIB Plc.

Bank account number: 
10918001-00000001-04530003

H-1065 Budapest, Nagymező street 46-48. Phone: +36 1 374 9100, +36 1 374 9200 Fax: +36 1 269 4476, +36 1 269 1198 E-mail: © 2023 EXIM All rights reserved

ЗАО «Эксимбанк»

Номер банковского счёта: 
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

ИНН: 10949638-2-44

ЗАО «МЕХИБ»

Номер банковского счёта: 
10918001-00000001-04530003

ИНН: 10949621-2-44

1065 Будапешт, ул. Надьмезё д.46-48. Тел.: +36 (1) 374 9100, +36 (1) 374 9200, Факс: +36 (1) 269 1198 Электронный адрес:
© 2023 EXIM Все права защищены