Garanciavállalás

Állami hátterű garanciákkal támogatjuk kereskedelmi ügyleteit és hitelfelvételét

Hitelfedezeti garanciák

A GARANCIA CÉLJA

Az Eximbank a kereskedelmi bankok által a devizabelföldi gazdálkodó szervezetek nemzetközi versenyképességét javító, belföldi beruházás és forgóeszköz finanszírozása céljából nyújtott hitelek visszafizetéséhez nyújt részleges biztosítékot.

KEDVEZMÉNYEZETT

Az ügyfelek részére hitelt nyújtó kereskedelmi bank, amely egyben a garancia kibocsátását kérelmezi az Eximbanktól.

KERESKEDELMI BANKI ÜGYFÉL

A kereskedelmi bank által finanszírozott devizabelföldi gazdálkodó szervezet, mely nemzetközi versenyképességet javító (i) befektetést, beruházást valósít meg és/vagy (ii) forgóeszközigénnyel rendelkezik, egyben a garancia szerződés szerinti megbízó a garancia kibocsátására.

Fentieken túl, az alábbi feltételek közül, legalább egynek megfelel:

  • exportőrnek-, exportőr részére beszállítónak minősül, VAGY
  • exportpotenciállal rendelkező ágazatban (lsd. TEÁOR lista) tevékenykedik.

GARANCIA MÉRTÉKE

A kereskedelmi bank igénye és a finanszírozott ügylet kockázatának függvényében jellemzően a garantált hitel tőkeösszegének 50%-a, de legfeljebb 80%-a.

GARANCIA DEVIZANEME

HUF, EUR, USD.

GARANCIA LEJÁRATA

A garanciával fedezett hitel véglejárata + 15 munkanap.

igényléshez kapcsolódó dokumentumok

termékismertető

Kereskedelmi garanciák

Az Eximbank a hazai kis- és közepes, valamint nagyvállalatok részére, export- vagy nemzetközi versenyképességet javító ügyletükhöz kapcsolódóan a 435/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kínálja az alábbi bankgaranciákat:

AJÁNLATTÉTELI (TENDER) GARANCIA

Olyan kereskedelmi garancia, amely valamely pályázat kiírója által a pályázat feltételeként megkövetelt pályázati biztosíték összegére vonatkozó fizetési biztosíték a pályázat kiírójának, mint kedvezményezettnek a javára szól.

ELŐLEG-VISSZAFIZETÉSI GARANCIA:

Olyan kereskedelmi garancia, amely az ügylet alapján már kifizetett előleg visszafizetését biztosítja arra az esetre, ha a megbízó, mint kötelezett nem vagy nem szerződésszerűen teljesít.

TELJESÍTÉSI GARANCIA:

Olyan kereskedelmi garancia, amely a megbízó szerződésszerű teljesítését garantálja a szerződés alapján fennálló szállítási és/vagy szolgáltatási stb. kötelezettség teljesítésének átadás-átvételéig.

JÓTÁLLÁSI/SZAVATOSSÁGI VAGY JÓLTELJESÍTÉSI GARANCIA:

Olyan kereskedelmi garancia, amely a szerződés tárgyának szabályszerű átadását vagy a szolgáltatás átvételét követően a szavatossági, illetve jótállási kötelezettségekből eredően a megbízó terhelő fizetési kötelezettségek teljesítését garantálja.

IGÉNYBEVÉTEL

A garancia közvetlenül az Eximbanknál igényelhető.

igényléshez kapcsolódó dokumentumok

Termékismertető
This site is registered on wpml.org as a development site.