Hitelbiztosítás

Exportvevők hitelezéséhez, valamint export szállítói hitelek leszámítolásához kapcsolódó biztosítások bankok számára

Szállítóihitel-biztosítás
(S módozat)

Ez a közép-/hosszú lejáratú hitelbiztosítás a külkereskedelmi szerződés teljesítése utáni időszakra terjed ki. A módozat keretén belül biztosítható egy külkereskedelmi szerződéshez kapcsolódva az exportőr által a vevő számára nyújtott közép- és hosszú lejáratú szállítói hitelből származó követelés. A biztosítás a kereskedelmi és politikai kockázatokra nyújt fedezetet. Ideális azoknak az exportőröknek, akik a szállítói hitelből származó követelésüket pénzintézet számára értékesítik.

exim magyarországnál
történő igénylés

Termékismertető

Szállítóihitel leszámítolás biztosítása (KV módozat)

A KV módozatú biztosítás tárgya a bank külkereskedelmi szerződéshez kapcsolódó közép- vagy hosszú lejáratú szállítói hitelből eredő, magyar exportőrtől megvásárolt követelése. A biztosított a követelés vásárló bank, bankkonzorcium esetén pedig a konzorciumvezető.

  • A KV módozat a biztosított bank számára a vevőhitel-biztosítási módozattal megegyező biztosítási fedezetet kínál oly módon, hogy az általa megvásárolt szállítói követelések vonatkozásában még az exportőr nem megfelelő teljesítése, illetve kereskedelmi vita esetén is hozzájuthat a MEHIB kárfizetéséhez, ha a bekövetkezett biztosítási esemény miatt kár éri.
  • A teljesítési kockázatot a MEHIB vállalja át, úgy, hogy visszkereseti igény érvényesítését írja elő az exportőr felé a biztosítás legfontosabb feltételeként.
  • A biztosítási fedezet egyaránt kiterjed a kereskedelmi és a politikai kockázatokra.
  • A biztosítottat a bekövetkezett kár összegéből önrészesedés terheli, melynek mértéke 5 %.
  • A kárfizetési türelmi idő a kár bekövetkeztétől számított kilencven nap.
  • Kárfizetési türelmi idő nem kerül alkalmazásra a magánadós fizetésképtelensége biztosítási esemény esetén.

exim magyarországnál
történő igénylés

Termékismertető

Vevőhitel-biztosítás
(v módozat)

Ez a közép-/hosszú lejáratú hitelbiztosítás a külkereskedelmi szerződés teljesítése utáni hitelezési időszakra terjed ki. A módozat a bankok által külföldi vevőknek vagy bankoknak magyar származású áruk vásárlására nyújtott hitel fizetési kockázatára nyújt fedezetet. A biztosítás a hitelszerződés alapján keletkező követelésekre, azaz a ténylegesen folyósított kölcsönösszegre és annak kamatára vonatkozó védelmet jelenti.

exim magyarországnál
történő igénylés

Termékismertető

Gyártási kockázat biztosítása
(G módozat)

A módozat a gyártási időszak alatti kockázatokra nyújt biztosítási fedezetet rövid, közép- és hosszú lejáratú ügyleteknél. Célszerűen a halasztott fizetésű követelések biztosításával (C), a szállítóihitel-biztosítással (S módozat) vagy a vevőhitel-biztosítással (V módozat) kombinálható. A termék export előfinanszírozása esetén a finanszírozó bankok számára a hitel fedezetéül szolgálhat. A biztosítás az exportirányú külkereskedelmi szerződés alapján előállított termék, illetőleg szolgáltatás igazolt előállítási költségére terjed ki.

exim magyarországnál
történő igénylés

Termékismertető

Halasztott fizetésű követelések biztosítása
(C módozat)

Az exportőrök rövid lejáratú, halasztott fizetéssel, jellemzően biztosíték nélkül (nyitvaszállítással) lebonyolított ügyleteinek kockázatait veszi biztosítási védelembe a MEHIB mindenkori kondíciós listája szerinti országokba. Így lehetővé válik, hogy az exportőr egyaránt biztosított legyen a vevő gazdasági helyzetéből eredő kockázatok ellen, valamint a partnereken kívülálló országkockázatok ellen is.

Ezt a biztosítást az állami költségvetés készfizető kezessége garantálja, ezért a C-módozat csak a magyar származási bizonyítvánnyal rendelkező termékek exportjára köthető. A módozat a gyártási és a hitelezési időszak fizetési kockázatait egyaránt biztosítja.

Faktoring biztosítás
(CF módozat)

Megvásárolt követelések biztosítása a faktorálással foglalkozó cégek és hitelintézetek számára a MEHIB mindenkori kondíciós listája szerinti országokba.

A módozat rövid lejáratú, maximum 23 hónapos futamidejű faktorált követelések biztosítására terjed ki. A konstrukció fedezetet nyújt mind a kereskedelmi mind a politikai kockázatokra.

Befektetésbiztosítás
(B Módozat)

A MEHIB befektetésbiztosítási módozata a külföldi vállalkozásba befektetett tőkére és hozamára biztosít fedezetet ország-, illetve politikai kockázatokra.

Befektetett tőkének minősül a külföldi vállalkozás tőkéjének javára teljesített pénzbeli befizetés, nem pénzbeli betét, a külföldi vállalkozás tulajdonjogának megszerzéséért kifizetett ellenérték, a külföldi vállalkozásnak nyújtott tulajdonosi hitel, illetve a tulajdonos által a külföldi vállalkozás hitelfelvételéhez vállalt jogszabályban nevesített fizetési kötelezettség.

A külföldi vállalkozásba befektetett tőke hozamának minősül a külföldi vállalkozásból származó osztalék, nyereségrészesedés, tulajdonosi hitel miatt felmerült kamat, prémium, továbbá bármilyen, a külföldi vállalkozás székhelye szerinti ország joga alapján tőkebefektetésből származó jövedelem.

exim magyarországnál
történő igénylés

Termékismertető
This site is registered on wpml.org as a development site.