HU | EN | RU

Az EXIM Etikai Forródrótja Etikai Kódex

Az EXIM számára kulcsfontosságú a felelős és etikus működés. Az EXIM olyan környezetet biztosít, amelyben az alkalmazottak biztonságban érezhetik magukat, ha szóvá teszik és azonosítják a problémákat és aggodalmaikat, többek között az etikátlan vagy törvénytelen tevékenységeket.

Az EXIM arra ösztönzi a munkavállalóit, partnereit és mindenki mást, akivel üzleti kapcsolatban áll, hogy jelentsék be az esetleges szabálytalan viselkedéssel, potenciális érdekellentétekkel, illetve az Etikai Kódex és más irányelvek vagy eljárások ismert megsértéseivel kapcsolatos aggályaikat.

Etikai és visszaélés-bejelentés
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Bank) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény hatálya alá tartozó valamint etikai normák megsértését jelző visszaélés-bejelentési rendszert működtet (a továbbiakban együttesen: Bejelentő rendszer).
A visszaélés-bejelentési csatornán a Bank továbbra is fogadja azokat a bejelentéseket, mely olyan cselekményre, magatartásra vonatkozik, amely
illegális, tisztességtelen vagy etikátlan, bármely, a Bank tevékenységét érintő jogszabály vagy felügyeleti előírás megsértését eredményezi, továbbá a Bank előírásainak és szabályainak megsértését eredményezi.

A Bejelentőrendszeren keresztül mind korábbi, jelenlegi vagy leendő munkavállaló, mind olyan személyek tehetnek bejelentést, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdekük fűződik az általuk tapasztalt esetleges visszaélésekkel kapcsolatban.
A jogszabályok és banki szabályzatok értelmében a bejelentés kezdeményezése és megtétele nem büntethető, munkavállaló ezen okból nem bocsátható el és nem lehet alanya hátrányos megkülönböztetésnek a visszaélések jelentésére vonatkozó jogának gyakorlása miatt.

A szabályellenes és/vagy etikai normákba ütköző tevékenység gyanújának bejelentése az alábbi kommunikációs csatornákon keresztül tehető meg:
• e-mailben – a címen,
• postai úton – a 1065 Budapest, Nagymező utca 46-48. levélcímen,
• üzenetrögzítőn hagyott hangüzenet formájában – a 06-1-3749-170-es telefonszámon.

A bejelentés megtételekor a bejelentő nevét és lakcímét, jogi személy bejelentő esetén annak székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét köteles megadni.
A visszaélés-bejelentés megtehető anonim módon, azonban név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés vizsgálatát a Bank mellőzheti.
A bejelentőnek nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan tényekről, amelyről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak, illetve, hogy a bejelentést visszaélés-bejelentésként teszi. A bejelentő személyazonosságát, a bejelentés adatait a vizsgálat valamennyi szakaszában szigorúan bizalmasan kezeljük, ezt az információt a bejelentést kivizsgálókon kívül más személy nem ismerheti meg. Az adatkezelés részletes szabályait a Bank Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata tartalmazza, mely elérhető itt (link).

A Bank minden bejelentést vizsgál, és amennyiben az etikai kérdés vet fel és indokolt, az Etikai Bizottság is kivizsgálja a felmerült kérdést, minden egyéb nem megfelelőséget a Bank compliance területe ellenőriz. A bejelentés kivizsgálására annak beérkezésétől számított 30 nap áll rendelkezésre, mely határidőtől csak különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni. A vizsgálat ideje a 3 hónapot nem haladhatja meg.

Kapcsolódó szabályzatok:

Etikai Kódex

Adatkezelési tájékoztató

Eximbank Zrt.

Cégjegyzékszáma:
01-10-042594, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által

Adószám:
10949638-2-44

Bankszámlaszám:
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

MEHIB Zrt.

Cégjegyzékszáma:
01-10-042595, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által

Adószám:
10949621-2-44

Bankszámlaszám:
10918001-00000001-04530003

1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. Tel.: +36 (1) 374 9100, +36 (1) 374 9200, Fax: +36 (1) 269 1198 E-mail: © 2023 EXIM Minden jog fenntartva

Eximbank Plc.

Bank account number: 
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

MEHIB Plc.

Bank account number: 
10918001-00000001-04530003

H-1065 Budapest, Nagymező street 46-48. Phone: +36 1 374 9100, +36 1 374 9200 Fax: +36 1 269 4476, +36 1 269 1198 E-mail: © 2023 EXIM All rights reserved

ЗАО «Эксимбанк»

Номер банковского счёта: 
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

ИНН: 10949638-2-44

ЗАО «МЕХИБ»

Номер банковского счёта: 
10918001-00000001-04530003

ИНН: 10949621-2-44

1065 Будапешт, ул. Надьмезё д.46-48. Тел.: +36 (1) 374 9100, +36 (1) 374 9200, Факс: +36 (1) 269 1198 Электронный адрес:
© 2023 EXIM Все права защищены