HU | EN | RU

 linkedin 

Környezetvédelmi politika


AZ EXPORTHITELEZÉS TERÜLETÉN ALKALMAZOTT MAGYAR KÖRNYEZETI ÉS SZOCIÁLIS POLITIKA

Az államilag támogatott exporthitel finanszírozás során a környezetvédelem (és tágabb értelemben a fenntartható fejlődés) szempontjainak integrálása kiemelten fontos, így az ügylet befogadásának elbírálási folyamata során figyelembe veszik és értékelik a környezeti és szociális hatásokat, kockázatokat. A környezet védelméhez azáltal járul hozzá az intézmény, hogy állami exportösztönzést szolgáló támogatást nem ítélhet meg környezetre káros hatással járó export/beruházás finanszírozáshoz.

Az Magyar Export-Import Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) állami hátterű tevékenységét szabályozó kormányrendeletek előírják, hogy a finanszírozás feltételei között a bank a környezetvédelmi és szociális szempontokat is köteles figyelembe venni, az OECD által szabályozott módon.

A Bank által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, valamint a deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes szabályairól szóló 435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7.§ (2) b) pontja értelmében a Bank exporthitel garanciát csak abban az esetben nyújthat, ha az OECD Tanácsának, az Exporthitelekről és a kellő környezeti és társadalmi körültekintésről szóló Ajánlásának megfelelően elvégzett környezeti célú átvilágítás vagy környezeti és társadalmi hatástanulmány alapján a finanszírozott ügylet nem minősül a környezetre nézve károsnak.

A Bank kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet 5.§ (2) b) pontja alapján a kamatkiegyenlítés két éves és két éven túli futamidejű exporthitelek, refinanszírozási exporthitelek és követelésvásárlás finanszírozásához csak akkor vehető igénybe, ha a Bank által, az OECD „Exporthitelekről és a kellő környezeti és társadalmi körültekintésről” szóló Ajánlásának megfelelően elvégzett környezeti célú átvilágítás, környezeti hatástanulmány vagy környezeti és társadalmi hatástanulmány alapján a finanszírozott ügylet nem minősül a környezetre nézve károsnak.

AZ EXIMBANKNÁL ALKALMAZOTT MAGYAR KÖRNYEZETI ÉS SZOCIÁLIS POLITIKA ALAPELVEI

  • Feleljen meg a magyar jogszabályi követelményeknek, a nemzetközi kötelezettségeknek, a Magyarország által vállalt környezetvédelmi szociális/társadalmi és emberi jogi megállapodásoknak.
  • Tartsa tiszteletben az üzleti titok védelmére vonatkozó jogszabályokat és a versenyszempontokat, összhangban a közérdekű környezeti információk közzétételére vonatkozó jogszabályokkal.
  • Működési rendje legyen rugalmasan alkalmazható és továbbfejleszthető.
  • A bank a környezeti és szociális hatások értékelésénél együttműködik az érintettekkel, és a vevő ország szuverén jogát tiszteletben tartja.

Eximbank Zrt.

Cégjegyzékszáma:
01-10-042594, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által

Adószám:
10949638-2-44

Bankszámlaszám:
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

MEHIB Zrt.

Cégjegyzékszáma:
01-10-042595, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által

Adószám:
10949621-2-44

Bankszámlaszám:
10918001-00000001-04530003

1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. Tel.: +36 (1) 374 9100, +36 (1) 374 9200, Fax: +36 (1) 269 1198 E-mail: exim@exim.hu © 2021 EXIM Minden jog fenntartva

Eximbank Plc.

Bank account number: 
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

MEHIB Plc.

Bank account number: 
10918001-00000001-04530003

H-1065 Budapest, Nagymező street 46-48. Phone: +36 1 374 9100, +36 1 374 9200 Fax: +36 1 269 4476, +36 1 269 1198 E-mail: exim@exim.hu © 2021 EXIM All rights reserved

ЗАО «Эксимбанк»

Номер банковского счёта: 
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

ИНН: 10949638-2-44

ЗАО «МЕХИБ»

Номер банковского счёта: 
10918001-00000001-04530003

ИНН: 10949621-2-44

1065 Будапешт, ул. Надьмезё д.46-48. Тел.: +36 (1) 374 9100, +36 (1) 374 9200, Факс: +36 (1) 269 1198 Электронный адрес: exim@exim.hu
© 2021 EXIM Все права защищены