HU | EN | RU

Környezetvédelmi politika


AZ EXPORTHITELEZÉS TERÜLETÉN ALKALMAZOTT KÖRNYEZETI ÉS TÁRSADALMI POLITIKA

Az exportfinanszírozás során törekszünk a környezetszennyezés megelőzésére és a természeti erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodásra. Annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk, hogy a támogatott projektek nem károsak a környezetre, vagy nem okoznak társadalmi konfliktust egy adott közösség életében, és hogy megvalósításuk nem sért alapvető emberi jogi normákat, környezeti és társadalmi kockázatértékelési eljárásrendet alakítottunk ki. Fontosnak tartjuk, hogy eljárásrendünket mindig az aktuális trendeknek és előírásoknak megfelelően hajtsuk végre, ezért azt évente felülvizsgáljuk és frissítjük, ezáltal az EXIM(továbbiakban: Társaság) a saját, környezetre gyakorolt hatását képes folyamatosan ellenőrizni és javítani.

Az átfogó politikai döntések mellett fontos, hogy mindennapi tevékenységünk során is csökkentsük környezetterhelésünket és integráljuk tevékenységünkbe a fenntartható fejlődés alapelveit. Ennek tudatában ösztönözzük munkatársaink környezettudatosságát, környezeti felelősségvállalását és igyekszünk olyan lehetőségeket biztosítani, amelyekkel saját maguk is hozzájárulnak a kibocsátáscsökkentéshez.

A környezetvédelem és a fenntartható fejlődés alapelveinek tevékenységünkbe történő integrálása nem csak felelősségünk, hanem elengedhetetlen lépés működésünkhöz.

A Társaság stratégiai célként fogalmazta meg a zöld projektek támogatását. Ebből fakadóan intézményünk célja, hogy közvetlen ügyfeleinek és pénzügyi partnereinek olyan finanszírozási, kockázatmegosztási és biztosítási megoldásokat kínáljon, amelyek támogatják az exportőrök és beszállítók fenntartható fejlődést szolgáló beruházásait és üzleti tevékenységét.

A zöld törekvések mellett a Társaság a nem fenntartható tevékenységek korlátozására is figyelmet fordít, e célból döntöttünk a szénnel kapcsolatos projektek támogatásának korlátozásáról, amely intézkedéseket beépítettük környezetvédelmi politikánkba.

A korlátozásra vonatkozó intézkedések 2021. január 1-jén léptek hatályba.

AZ EXIMBANK KÖRNYEZETI ÉS TÁRSADALMI POLITIKAJÁNAK ALAPELVEI

  • Feleljen meg a magyar jogszabályi követelményeknek, a nemzetközi kötelezettségeknek, a Magyarország által vállalt környezetvédelmi szociális/társadalmi és emberi jogi megállapodásoknak.
  • Tartsa tiszteletben az üzleti titok védelmére vonatkozó jogszabályokat és a versenyszempontokat, összhangban a közérdekű környezeti információk közzétételére vonatkozó jogszabályokkal.
  • Működési rendje legyen rugalmasan alkalmazható és tovább fejleszthető.
  • A bank a környezeti és szociális hatások értékelésénél együttműködik az érintettekkel, és a vevő ország szuverén jogát tiszteletben tartja.

A Táraság állami hátterű tevékenységét szabályozó kormányrendeletek előírják, hogy a finanszírozás feltételei között a bank a környezetvédelmi és szociális szempontokat is köteles figyelembe venni, az OECD által szabályozott módon.

  • A Társaság által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, valamint a deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes szabályairól szóló 435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet § (2) b) pontja értelmében a Bank exporthitel garanciát csak abban az esetben nyújthat, ha az OECD Tanácsának, az Exporthitelekről és a kellő környezeti és társadalmi körültekintésről szóló Ajánlásának megfelelően elvégzett környezeti célú átvilágítás vagy környezeti és társadalmi hatástanulmány alapján a finanszírozott ügylet nem minősül a környezetre nézve károsnak.
  • A Társaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet 5.§ (2) b) pontja alapján a kamatkiegyenlítés két éves és két éven túli futamidejű exporthitelek, refinanszírozási exporthitelek és követelésvásárlás finanszírozásához csak akkor vehető igénybe, ha a Bank által, az OECD „Exporthitelekről és a kellő környezeti és társadalmi körültekintésről” szóló Ajánlásának megfelelően elvégzett környezeti célú átvilágítás, környezeti hatástanulmány vagy környezeti és társadalmi hatástanulmány alapján a finanszírozott ügylet nem minősül a környezetre nézve károsnak.

Eximbank Zrt.

Cégjegyzékszáma:
01-10-042594, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által

Adószám:
10949638-2-44

Bankszámlaszám:
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

MEHIB Zrt.

Cégjegyzékszáma:
01-10-042595, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által

Adószám:
10949621-2-44

Bankszámlaszám:
10918001-00000001-04530003

1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. Tel.: +36 (1) 374 9100, +36 (1) 374 9200, Fax: +36 (1) 269 1198 E-mail: © 2023 EXIM Minden jog fenntartva

Eximbank Plc.

Bank account number: 
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

MEHIB Plc.

Bank account number: 
10918001-00000001-04530003

H-1065 Budapest, Nagymező street 46-48. Phone: +36 1 374 9100, +36 1 374 9200 Fax: +36 1 269 4476, +36 1 269 1198 E-mail: © 2023 EXIM All rights reserved

ЗАО «Эксимбанк»

Номер банковского счёта: 
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

ИНН: 10949638-2-44

ЗАО «МЕХИБ»

Номер банковского счёта: 
10918001-00000001-04530003

ИНН: 10949621-2-44

1065 Будапешт, ул. Надьмезё д.46-48. Тел.: +36 (1) 374 9100, +36 (1) 374 9200, Факс: +36 (1) 269 1198 Электронный адрес:
© 2023 EXIM Все права защищены