HU | EN | RU
 linkedin  facebook 

Értékelés – projektek környezetvédelmi minősítése


A bank környezetvédelmi politikája értelmében nem támogat olyan ügyletet (továbbiakban: projekt), amelynek negatív, azaz a nemzetközi szabványokban és jogszabályokban előírtak szerint káros környezeti hatásai vannak, továbbá bizonyíthatóan alapvető emberi jogi normákat sért, illetve az ügylet megvalósítása jelentős üvegházgáz kibocsátást eredményez. Annak érdekében, hogy ezeket a projekteket már a finanszírozás korai szakaszában kiszűrje a bank környezeti és szociális szempontú kockázatelemzést alkalmaz.

A környezeti és szociális értékelés folyamata:

Előszűrés – a projekt átvilágítása, illetve vizsgálata, hogy az ügylet az eljárás hatálya alá tartozik-e. Az előszűrés az üzletkötés korai szakaszában történik. Az exportőrrel folytatott első információkérésnél néhány alapinformációt kérnek be az alábbi kérdések alapján:

Alapkérdés: Az ügylet az eljárás hatálya alá esik-e?
Kérdés Igen Nem
Az ügylet kockázatvállalási ideje meghaladja-e a 2 évet? (időtartama?) x
Az ügylet hadászati eszközök és mezőgazdasági alaptermékek (élőállat, gabona stb.) exportjához kötődik-e? x
Projekt alapú-e az export ügylet (export tárgyának megadása, részletes műszaki tartalom bekérés alapján)? x
A kockázat az exportőrrel szemben áll fenn és ugyanazon ügylet tekintetében nincsen olyan rendelkezés, ami a vevőre telepíti a visszafizetés kockázatát? x

Azon ügyletek, amelyek kívül esnek a szűrőfeltételeken – vagyis 2 év alatti kockázatvállalási időtartamú és projekthez nem kapcsolódó áru/szolgáltatás, illetve hadászati és mezőgazdasági alaptermékek (élőállat, gabona stb.) exportja, valamint nem az exportőrrel szemben fennálló kockázat –, nem kerülnek besorolásra és „K” jelzéssel ellátva mentesülnek a környezeti és szociális eljárás további lépései alól.

Szűrés – a szűrés során értékelik az exportőr által rendelkezésre bocsátott információk összességét. Amennyiben az előszűrés eredménye alapján a projekt az eljárás hatálya alá tartozik, úgy további szűrés szükséges. A szűrés eszköze a szűrőkritériumok listája.

A szűrést csak azokra az állami háttérrel biztosított projektekre, vagy projekthez kapcsolódó ügyletekre kell alkalmazni, amelyeknél a kockázatvállalás ideje a 2 évet meghaladja, továbbá ha az ügylet értéke nagyobb, mint a 10 millió SDR, illetve ha a projekt szenzitív területet vagy szektort érint valamint a szűrés eredménye alapján feltételezhető, hogy a projekt megvalósítása potenciális környezeti kockázattal jár.

Besoroló kérdések:
Kérdés Igen Nem
Az ügylet új projekt-e? x
Az ügylet olyan áru/szolgáltatás export-e, mely egy meglévő projekt kibocsátásában vagy funkciójában tárgyi változtatást eredményez? x
Az ügylet értéke nagyobb-e, mint 10 millió SDR? x
Az Eximbank vagy más IFIs, illetve ECA finanszírozza-e, vagy együttbiztosítjuk-e? x
Az ügylet tárgya a fogadó ország jogszabályai szerint kötelező Környezeti Hatásvizsgálathoz kötött-e? x
Szenzitív gyanús-e az ügylet tárgya? (Szerepel-e az OECD Ajánlás I. sz. mellékletében található listán) x

Besorolás – a projekt két főkategóriába (új projekt vagy meglévő létesítmény) és három környezeti és szociális kockázati kategóriába kerül besorolásra (A – érzékeny, B – mérsékelt, C – semleges). Amennyiben indokolt és a besoroláshoz szükséges, úgy további információ kérhető be az exportőrtől.

A besorolás az ügyletszűrő gyorsteszt (alapkérdések és besoroló kérdések), valamint a környezeti és szociális vizsgálati kérdőív  (továbbiakban: Kérdőív) eredményei alapján történik.

Környezeti és szociális kategóriák jellemzői:

 • A kategória: ha a projekt jelentősen káros, visszafordíthatatlan környezeti és szociális hatásokkal rendelkezik és/vagy ezek a környezeti és szociális hatások a projekt fizikai helyszínén túlmutatnak. Továbbá „A” kategóriába sorolhatók azon ügyletek, amelyek érzékeny szektorhoz tartoznak, vagy érzékeny területet érintenek.
 • B kategória: ha a projekt potenciális környezeti és szociális hatásai kevésbé kedvezőtlenek, mint az „A” kategóriába tartozó projekt esetében. A „B” kategóriás projektek hatásai enyhébbek, lokalizálhatók, helyspecifikusak, illetve a káros környezeti hatásuk visszafordítható.
 • C kategória: ha a projekt minimális vagy semmilyen potenciális környezeti és szociális hatással rendelkezik.

Az ügyletet akkor kell besorolni, ha az alábbi feltételek közül legalább az egyik teljesül:

 • a projekt érzékeny területre és szektorba esik, ezáltal potenciális környezeti veszélyt hordoz magában;
 • ahol a bank kockázatvállalása 10 millió SDR vagy annál nagyobb értékű;
 • nagy a valószínűsége, hogy a projektnek súlyos emberi jogi hatása van.

A besorolás rugalmasan változhat az eredeti kategóriához képest (átminősítés), amennyiben az információk köre, mélysége, ütemezése szükségessé teszi, az ügylet sajátosságait eseti alapon mérlegelve.

Környezeti és szociális kockázati kategóriákhoz rendelt információk köre:

Értékelés – Az ügylet környezeti és szociális hatásainak értékelése a Kérdőív, illetve a projektre vonatkozó összes, releváns információ és dokumentáció alapján történik. A projektek értékeléséhez – környezeti és szociális kategóriától függően –, eltérő mélységű információkra van szükség.

„A” kategóriába tartozó projekt finanszírozásának elbírálásához az ügyfélnek Környezeti és szociális hatáselemzést   kötelező benyújtania a környezeti hatásokról, illetve tervdokumentumokat az azokat mérséklő, kompenzáló intézkedésekről. A mérsékelt környezeti hatással rendelkező, „B” kategóriás projektek értékelése során eseti alapon kérhető be Környezeti és Szociális Hatástanulmány, de a projekt besorolása és értékelése a Kérdőív eredménye alapján, valamint a releváns környezeti hatásokat bemutató dokumentumok figyelembe vételével történik. „C” kategóriás projektek esetében csak a Kérdőív kiértékelésének eredményét, valamint a rendelkezésre bocsátott dokumentumok értékelését veszik figyelembe, mivel az ügylet környezeti és szociális kockázatai elhanyagolhatóak. A Kérdőív kiértékelését követően azonban további dokumentumok kérhetők be.

Döntés – a bank a környezeti és szociális hatások értékelésénél döntően az ügyfél felelősségébe tartozó információkra támaszkodik. Az ügyfél felelőssége, hogy a szükséges dokumentációkat, alap- és kiegészítő információkat, a bank rendelkezésére bocsássa. Ezen felül a bank az ügyféltől független információkat is beszerezhet, ha szükségesnek ítéli (pl. finanszírozótól, más biztosítótól, zöld szervezettől stb.)

Az átvilágítás eredményei alapján, az ügylet befogadásra, feltételes befogadásra, elutasításra kerül.

A döntés komplex értékelésen alapul, amely során a bank befogadja (feltétel nélkül vagy a feltételekhez kötött módon) az ügyletet, ha az előzetesen megszabott kritériumoknak megfelel. A nemzetközi ajánlás szerint a bank akkor nem fogadhatja be az üzletet, ha a projekt megvalósítása nem felel meg a célország műszaki szabványainak, előírásainak, illetve a mértékadó fejlett nemzetközi szabványoknak (amelyik a szigorúbb), vagy a megvalósítása súlyos környezeti és szociális hatást eredményez, illetve a helyreállítási, kárenyhítési, kompenzációs intézkedések nem ellensúlyozzák a káros környezeti hatásokat.

Monitoring –     minden „A” kategóriás projektfinanszírozású ügylet esetén az ügyfél vállalja az utólagos monitoring jelentések időszakos megküldését szükséges. Egyéb projektek kapcsán, ahol a bank szükségesnek ítéli, egyedi elbírálás szerint monitoring jelentést kérhet be az ügyféltől, hogy a projekt környezeti és szociális hatásait nyomon tudja követni. Amennyiben a befogadásnál feltételként kikötésre került a projekt monitoring, akkor az ügyfélnek meghatározott időközönként a környezeti és szociális hatásról monitoring jelentést kell biztosítania mindaddig, amíg a kockázatviselés ideje fennáll.

Eximbank Zrt.

Cégjegyzékszáma:
01-10-042594, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által

Adószám:
10949638-2-44

Bankszámlaszám:
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

MEHIB Zrt.

Cégjegyzékszáma:
01-10-042595, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által

Adószám:
10949621-2-44

Bankszámlaszám:
10918001-00000001-04530003

1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. Tel.: +36 (1) 374 9100, +36 (1) 374 9200, Fax: +36 (1) 269 1198 E-mail: exim@exim.hu © 2019 EXIM Minden jog fenntartva

Eximbank Plc.

Bank account number: 
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

MEHIB Plc.

Bank account number: 
10918001-00000001-04530003

H-1065 Budapest, Nagymező street 46-48. Phone: +36 1 374 9100, +36 1 374 9200 Fax: +36 1 269 4476, +36 1 269 1198 E-mail: exim@exim.hu © 2019 EXIM All rights reserved

ЗАО «Эксимбанк»

Номер банковского счёта: 
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

ИНН: 10949638-2-44

ЗАО «МЕХИБ»

Номер банковского счёта: 
10918001-00000001-04530003

ИНН: 10949621-2-44

1065 Будапешт, ул. Надьмезё д.46-48. Тел.: +36 (1) 374 9100, +36 (1) 374 9200, Факс: +36 (1) 269 1198 Электронный адрес: exim@exim.hu
© 2019 EXIM Все права защищены

A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk. A cookie beállítások bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban szabályzat

megértettem

Mik azok a „cookie-k”, avagy a „sütik”

 • Egyes általunk használt "sütik" elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez („folyamat sütik”), mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban (statisztikák), hogy még kényelmesebbé és hasznosabbá váljon az oldal. Néhány "süti" csak átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek tartós változatok is, melyek huzamosabb ideig számítógépen maradnak.

A "sütik" célja

 • a látogató beállításainak, használati szokásainak rögzítésével az oldalon való navigáció és ezáltal a honlap használatának megkönnyítése
 • a felhasználói élmény javítása, azáltal, hogy információt gyűjtünk arról, hogy a látogató hogyan használja a weboldalt, mely oldalait látogatja vagy használja leggyakrabban. Így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat
 • statisztikák gyűjtése, melyek elemezése segíti megérteni azt, hogy a látogatók hogyan használják a website mellett a további online szolgáltatásokat, amelyeket ezáltal tovább fejleszthetünk
 • a weboldal továbbfejlesztése, majd finomhangolása a látogatói igényeknek megfelelően

Ilyen "sütiket" használunk 

 • "munkamenet sütik"
  A "munkamenet sütik" a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A "munkamenet sütik" alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem garantálható. Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára terjed ki, a "sütik" a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.
 • "használatot támogató sütik"
  Ezek a "sütik" lehetővé teszik, hogy honlapunk megjegyezze, hogy milyen működési módot választott (pl. honlap magyar vagy angol változatot használja, kereső eredmény listájában hány találat jelenjen meg egyszerre stb.). Ez annak érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ezeket ne kelljen újból megadnia. 
 • "teljesítményt biztosító sütik" segítségével információt gyűjtünk arról, hogy látogatóink hogyan használják honlapunkat. Teljesítménymérés céljából weboldalunk minden látogatás alkalmával harmadik fél általi „sütiket” használ. A „sütik” használatával nyomon követjük, hogy a weboldalt hányan látogatják, és milyen tartalmak iránt érdeklődnek. Minden információt név nélkül tárolunk és a látogatók viselkedésének anonim elemzésére használjuk, hogy magas színvonalú élményt tudjunk biztosítani a felhasználóknak.
  A honlapunk a Google Analytics analitikai célú sütijeit használja. A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatót a következő linken keresztül érhető el: https://www.google.com/analytics/terms/us.html

Maximális biztonság

 • Lényeges, hogy a bank a "sütik" engedélyezése esetén sem jegyez meg semmilyen azonosítót vagy jelszót. A látogató a "sütik" elfogadása esetén is teljes biztonságban használhatja szolgáltatásainkat.

A "sütik beállításának" ellenőrzése, a "sütik" letiltása

 • A modern böngészők engedélyezik a "süti beállítások" módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a "sütiket", de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve megakadályozza a látogató az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a "sütik beállításának" választási lehetőségét.
 • Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy mivel a "sütik" célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a "sütik" letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy a látogató képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben.
Teljes kamat mátrix
Hiteligénylő vállalkozás mérete és a hitel devizaneme Ügyfélkamat
1. év 2-3. év 4-6. év
KKV EUR 0,10% 0,19% 0,69%
  HUF forgóeszköz 720 M alatt 0,10% 0,10%  
  HUF 0,55% 0,80% 1,30%
  USD* 2,25% 2,50% 3,00%
NV EUR 0,19% 0,69% 1,69%
  HUF 0,80% 1,30% 2,30%
  USD* 2,50% 3,00% 4,00%
* 2020. január 1-re jegyzett 12 havi USD LIBOR