Az Eximbank befektetésével működő alapok

China CEE Co-operation Fund

China CEE Co-operation Fund

A Kínai-Közép-Európai Befektetési Alapot (China-Central and Eastern Europe Investment Co-Operation Fund) az EXIM 2013. év végén a Kínai Eximbankkal, mint többségi tulajdonossal közösen alapította (az EXIM 30 millió dollár pénzügyi kötelezettségvállalással csatlakozott). Az alap a közép-európai és kínai kereskedelmi kapcsolatok fejlesztését célozta meg közepes – mid-cap – vállalatoknak juttatott növekedési tőkebefektetéseken keresztül az energetikai, távközlési, infrastruktúra, gyártási, pénzügyi és energetikai szolgáltatói, valamint a mezőgazdasági szektorban. Az alap jellemzően a nagyobb cégek forráshoz jutását segíti.

 • Az alap teljes mérete: 435 millió amerikai dollár
 • Tervezett ügyletméret: 20–100 millió amerikai dollár
 • Alapkezelő: China CEE Management S.a R.L.

Az alap befektetési időszaka lejárt, új befektetést már nem hajt végre.

China CEE Co-operation Fund II

China CEE Co-operation Fund II

2018. februárban kezdte meg működését az alap – az EXIM 70 millió dollár pénzügyi kötelezettségvállalással csatlakozott –, melynek fő befektetője a Kínai Eximbank, a Silk Road Fund és az EXIM. Az alap struktúrája és befektetési stratégiája szorosan illeszkedik a China CEE Fund-hoz, így üzleti értelemben a két alap egy összefüggő befektetési programot testesítenek meg. Az alap által megcélzott szektorok (energetika, telekommunikáció, infrastruktúra, technológia, innováció, gyártás, mezőgazdaság, oktatás, gyógyászat, turizmus és pénzügyi szolgáltatások) túlmutatnak az első alap befektetési stratégiában meghatározott szektorokon/iparágakon (ahol a turizmus, innováció, technológia és gyógyászat nem voltak kiemelt célszektorok/iparágak).

 • Az alap teljes mérete: 800 millió amerikai dollár
 • Tervezett ügyletméret: 20–100 millió amerikai dollár
 • Alapkezelő: China CEE CEE Management S.a R.L.

COLUMBUS Magántőkealap

COLUMBUS Magántőkealap

A Carion Csoport és az Eximbank által finanszírozott tőkealap 2019 októberében kezdte meg működését. A tőkealap célja, hogy jelentős növekedési potenciállal rendelkező közép- és kelet-európai, elsősorban magyar mikro-, kis- és közép-vállalkozások nemzetközi – különösképpen az Amerikai Egyesült Államokba történő – piacra lépését, expanzióját elősegítse. Fókuszában elsősorban azon iparágak vannak, melyek a magyar gazdaság adottságaira építenek, továbbá a nemzetközi megjelenéshez megfelelő kompetitív előnnyel is rendelkeznek, mint például telekommunikáció, IT, ICT, turizmus (ideértve a gyógy-, gasztro- és életmód-turizmust is), humán egészségügy; gépipari technológiák, agrárinnováció, megújuló erőforrások, alternatív energiák, energiafelhasználás hatékonyságát fokozó technológiák. A tőkealap a tőkefinanszírozáson kívül egy USA-ban létrehozandó szolgáltató iroda által kínált komplex megoldásokkal (többek között piackutatás, üzleti tervezés és modellezés, marketing stratégia és marketing kommunikációs terv kidolgozása, jogi támogatás, könyvelési és könyvvizsgálati tanácsadás, pénzügyi és kontrolling szolgáltatások) is kívánja segíteni a megfelelő piacismerettel és kapcsolatrendszerrel nem rendelkező céltársaságokat. Az EXIM pénzügyi kötelezettségvállalása 7 milliárd forint.

 • Jegyzett tőke: 10 milliárd forint
 • Tervezett ügyletméret: 200-1.500 millió forint
 • Alapkezelő: CARION Befektetési Alapkezelő Zrt.

East West Venture Capital Fund

East West Venture Capital Fund

Az East West VC – Fundo Europeu de Capital de Risco, EuVECA (Magyar-Portugál Kockázati Tőkealap) felállításával kapcsolatos dokumentumok 2017. augusztus 4-én kerültek aláírásra. Az alap, melynek legnagyobb befektetője az EXIM (4,5 millió euró pénzügyi kötelezettségvállalással), újabb fontos lehetőséget ad egy, az innovációban és a digitalizációban élen járó és a jövő iránt elkötelezett Európa létrehozására, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a résztvevő vállalkozásokon keresztül szorosabbá váljon a két ország kapcsolatrendszere. A magyar KKV-k előnyt kovácsolhatnak Portugália ibériai, afrikai és dél-amerikai piacokhoz való hozzáféréséből, míg a portugál vállalkozások Magyarország közép- és kelet-európai, baltikumi és közép-ázsiai kapcsolataira építhetnek. Az alap feltörekvő technológiákat karol fel és új kapukat nyit a világpiac felé.

 • Az alap teljes mérete: 20 millió euró
 • Tervezett ügyletméret: 0,8–2 millió euró
 • Alapkezelő: Alpac Capital S.A.

Enter Tomorrow Europe Magántőkealap

Enter Tomorrow Europe Magántőkealap

Az EXIM 2018. július 4-én írta a jegyzési ívet. Az alap célja nagy növekedési potenciállal rendelkező, a fejlettség korai szakaszában lévő vállalkozások finanszírozásában és szakmai irányításában való szerepvállalás, és ezen keresztül a mindenkori piaci viszonyokat figyelembe véve magas részvényesi értéknövekedés realizálása elsődlegesen kutatás, beruházás, technológiai / termék fejlesztés, a gyártás és értékesítés területén, elsősorban a Közép-Kelet-európai régióban. Iparági fókusz: energetika, vegyipar, kiskereskedelem, mobilitás, Internet of Things, fenntarthatóság, járműipar, gépgyártás, smart city, 3D megjelenítés, mesterséges intelligencia. Az EXIM pénzügyi kötelezettségvállalása 25 millió euró.

 • Jegyzett tőke: 50 millió euró
 • Tervezett ügyletméret: 0,5–5 millió euró, második körben akár 10 millió euró is
 • Alapkezelő: LEAD Ventures Alapkezelő Zrt.

EXIM Exportösztönző Magántőkealap

EXIM Exportösztönző Magántőkealap

Az EXIM Exportösztönző Magántőkealap felállításával kapcsolatos alapítói dokumentumok 2016. április 6-án, míg a tőkeemelésről szóló dokumentumok 2019. március 27-én kerültek aláírásra. Az EXIM Növekedési Magántőkealap 2019. október 31-i fordulónappal egyesült (beolvadással) az EXIM Exportösztönző Magántőkealappal.

Az alap befektetéseinek elsődleges befektetési célpontjai – gazdaság- és exportélénkítési céljának megfelelően – olyan gazdasági társaságok, amelyek az általuk előállított termékek vagy nyújtott szolgáltatások alapján megállapíthatóan komoly növekedési potenciált hordoznak magukban, illetve amelyek a nemzetközi piacokra szándékoznak kilépni termékeikkel, vagy szolgáltatásaikkal, illetve amelyek már jelen vannak a nemzetközi piacokon, de további terjeszkedést terveznek, s fenti célkitűzések megvalósításához van szükségük exporthitel-felvevő képességük javítására, az alaptól kapott tőkefinanszírozáson keresztül. A tőkeemelés és az egyesülés az EXIM Növekedési Magántőkealappal lehetővé tette az ügyletméret növelését is, így az alap olyan nagyságrendű befektetések végrehajtására is képes, amelyekre eddig csak nemzetközi alapoktól lehetett számítani. A céltársaságok ezzel nemcsak termék-, illetve szolgáltatásexportjukat tudják fokozni, hanem akár tőkeexportőrként is megjelenhetnek a világpiacon. Az EXIM pénzügyi kötelezettségvállalása 56 milliárd forint.

 • Jegyzett tőke: 50 milliárd forint
 • Tervezett ügyletméret: 200-7.500 millió forint
 • Alapkezelő: GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.

IFC FIG Fund

IFC FIG Fund

Az AMC vezetésével 2015. áprilisban létrejött Pénzügyi Szektor Növekedési Alapot (Financial Institutions Growth Fund) az IFC más partner befektetők bevonásával hozta létre összesen 345 millió amerikai dollár kezdeti befektetői kötelezettség vállalása mellett (ebből az EXIM kötelezettségvállalása 50 millió amerikai dollár). Az alap teljes jegyzett tőke méretét további tőkebefektetők bevonásával és bizonyos meglévő tőkebefektetők pótlólagos tőkeemeléseivel érte el a 2016 novemberében tartott végső zárás során. Az alap végső mérete 505 millió amerikai dollár.

Az alap - az IFC által elfogadott stratégia mentén - fejlődő országok pénzügyi intézményeiben szerez tőkebefektetés révén vállalati részesedéseket. Az IFC-vel kialakított együttműködés célja, hogy a korábban megkezdett partnerségi viszonyt (Trust Fund; Masters Cooperation Agreement - közös projektek társfinanszírozása) további területekre terjessze ki.

 • Az alap teljes mérete:505 millió amerikai dollár
 • Tervezett ügyletméret: 20–100 millió amerikai dollár.
 • Alapkezelő: IFC Asset Management Company

Magyar-Kazah Mezőgazdasági Befektetési Alap (Kazakhstan Hungarian Investment Private Equity Fund C.V.)

Magyar-Kazah Mezőgazdasági Befektetési Alap (Kazakhstan Hungarian Investment Private Equity Fund C.V.)

A Magyar-Kazah Mezőgazdasági Alap a két ország közötti kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok fejlesztésére jött létre az EXIM és a KazAgro kazah állami tulajdonú agrárfejlesztési holding részvételével (az EXIM 20 millió dollár pénzügyi kötelezettségvállalással csatlakozott). Az alap felállításával kapcsolatos alapítói dokumentumok 2015. december 7-én kerültek aláírásra.

Az alap a mezőgazdasági szektoron belül működő teljes vertikumot lefedi, ideértve a termelési, feldolgozási, tárolási és szállítmányozási ágazatokat a tejtermék, gabona, zöldség, gyümölcs, hal és húsiparon belül is.

 • Az alap teljes mérete: 40,4 millió amerikai dollár
 • Tervezett ügyletméret: 5–10 millió amerikai dollár
 • Alapkezelő: CCL Agro Limited

Az alap befektetési időszaka lezárult, új befektetést már nem hajt végre.

PortfoLion Regionális Magántőkealap

PortfoLion Regionális Magántőkealap

A PortfoLion alapkezelő által kezelt PortfoLion Regionális Magán (korábban: Fordulat) Tőkealaphoz való csatlakozás 2013. november 26-án 5 milliárd forint tőkeemeléssel (Fordulat kockázati tőkealap-jegyeinek jegyzésével) történt. A tőkeemelés nyomán 10 milliárd forintra emelkedett a jegyzett tőke, illetve 2 milliárd forintra az egy társaságba befektethető összeg, ami önmagában is jelentősen szélesítette az alap üzleti lehetőségeit. 2019. április végén a befektetők együttesen további 1,5 milliárd forinttal emeltek tőkét. Az EXIM pénzügyi kötelezettségvállalása 5,75 milliárd forint (50%). A 2015. év eleji - EXIM által kezdeményezett – befektetési politika módosításoknak köszönhetően a restrukturálási (turnaround) célpontokon túl/helyett az alap befektetési tevékenysége kibővült a növekedési potenciállal rendelkező magyarországi cégek és többségi részesedés (akár 100%-os tulajdonrész) megszerzése irányába is. Az alapvetően generalista befektetési szemlélet mellett (iparági/ágazati fókusz nélkül) az alap a rendelkezésére álló tőkének 50%-át olyan cégekbe fekteti, melyeknek a befektetési időszak átlagában éves árbevételük legalább 30%-ban exporthoz köthető.

 • Jegyzett tőke: 11,5 milliárd forint
 • Tervezett ügyletméret: 500-2.000 millió forint
 • Alapkezelő: PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.

SINO CEE Fund

SINO CEE Fund

Az EXIM 2018. július 4-én írta a jegyzési ívet. Az alap célja nagy növekedési potenciállal rendelkező, a fejlettség korai szakaszában lévő vállalkozások finanszírozásában és szakmai irányításában való szerepvállalás, és ezen keresztül a mindenkori piaci viszonyokat figyelembe véve magas részvényesi értéknövekedés realizálása elsődlegesen kutatás, beruházás, technológiai / termék fejlesztés, a gyártás és értékesítés területén, elsősorban a Közép-Kelet-európai régióban. Iparági fókusz: energetika, vegyipar, kiskereskedelem, mobilitás, Internet of Things, fenntarthatóság, járműipar, gépgyártás, smart city, 3D megjelenítés, mesterséges intelligencia. Az EXIM pénzügyi kötelezettségvállalása 25 millió euró.

 • Az alap teljes mérete: 2,1 milliárd euró
 • Tervezett ügyletméret: max. 500 millió euró
 • Alapkezelő: SINO CEE Fund GP Ltd.

A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk. A cookie beállítások bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban szabályzat

megértettem

Mik azok a „cookie-k”, avagy a „sütik”

 • Egyes általunk használt "sütik" elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez („folyamat sütik”), mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban (statisztikák), hogy még kényelmesebbé és hasznosabbá váljon az oldal. Néhány "süti" csak átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek tartós változatok is, melyek huzamosabb ideig számítógépen maradnak.

A "sütik" célja

 • a látogató beállításainak, használati szokásainak rögzítésével az oldalon való navigáció és ezáltal a honlap használatának megkönnyítése
 • a felhasználói élmény javítása, azáltal, hogy információt gyűjtünk arról, hogy a látogató hogyan használja a weboldalt, mely oldalait látogatja vagy használja leggyakrabban. Így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat
 • statisztikák gyűjtése, melyek elemezése segíti megérteni azt, hogy a látogatók hogyan használják a website mellett a további online szolgáltatásokat, amelyeket ezáltal tovább fejleszthetünk
 • a weboldal továbbfejlesztése, majd finomhangolása a látogatói igényeknek megfelelően

Ilyen "sütiket" használunk 

 • "munkamenet sütik"
  A "munkamenet sütik" a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A "munkamenet sütik" alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem garantálható. Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára terjed ki, a "sütik" a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.
 • "használatot támogató sütik"
  Ezek a "sütik" lehetővé teszik, hogy honlapunk megjegyezze, hogy milyen működési módot választott (pl. honlap magyar vagy angol változatot használja, kereső eredmény listájában hány találat jelenjen meg egyszerre stb.). Ez annak érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ezeket ne kelljen újból megadnia. 
 • "teljesítményt biztosító sütik" segítségével információt gyűjtünk arról, hogy látogatóink hogyan használják honlapunkat. Teljesítménymérés céljából weboldalunk minden látogatás alkalmával harmadik fél általi „sütiket” használ. A „sütik” használatával nyomon követjük, hogy a weboldalt hányan látogatják, és milyen tartalmak iránt érdeklődnek. Minden információt név nélkül tárolunk és a látogatók viselkedésének anonim elemzésére használjuk, hogy magas színvonalú élményt tudjunk biztosítani a felhasználóknak.
  A honlapunk a Google Analytics analitikai célú sütijeit használja. A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatót a következő linken keresztül érhető el: https://www.google.com/analytics/terms/us.html

Maximális biztonság

 • Lényeges, hogy a bank a "sütik" engedélyezése esetén sem jegyez meg semmilyen azonosítót vagy jelszót. A látogató a "sütik" elfogadása esetén is teljes biztonságban használhatja szolgáltatásainkat.

A "sütik beállításának" ellenőrzése, a "sütik" letiltása

 • A modern böngészők engedélyezik a "süti beállítások" módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a "sütiket", de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve megakadályozza a látogató az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a "sütik beállításának" választási lehetőségét.
 • Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy mivel a "sütik" célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a "sütik" letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy a látogató képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben.