HU | EN | RU

 linkedin 

Makrogazdasági Kitekintő – 2022. február

A GDP 7,2%-ot nőtt 2021 utolsó negyedévében, amely eredménnyel a hazai GDP-növekedés elérte a 7,1%-ot éves alapon, miközben az EU-tagországok gazdasági növekedése ugyanezen időszakban átlagosan 4,8% volt. Ekkora mértékű GDP-növekedésre negyed évszázada nem volt példa Magyarországon. Ahogy a harmadik negyedévben, úgy 2021 utolsó negyedévében is a szolgáltató szektor profitált a legnagyobb mértékben az újranyitás pozitív hatásaiból, ugyanakkor a korlátozások hiánya a hazai fogyasztás jó teljesítményén is tükröződött. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a beruházások ismét kiemelkedő mértékben, 12,7%-kal bővültek 2021 harmadik negyedévében, és ez a dinamika már eléri a COVID előtti szintet. Mindemellett a gazdasági hangulatindex is az optimizmus jegyében indult az újévben, ami megerősíti a Pénzügyminisztérium idei évre vonatkozó, hasonlóan dinamikus, 5,9%-os GDP-növekedési előrejelzését.

Forrás: EXIM, Factset, KSH, Eurostat


Nemzetgazdasági beruházások volumenindexei (negyedévenként, év/év alapon, %-ban)

Forrás: EXIM, Factset, KSH


2021 decemberében az ipari termelés 5,8%-kal nőtt az előző év azonos hónapjához képest. A globális chiphiány miatt a járműgyártás kivételével minden feldolgozóipari alszektor hozzájárult ehhez a teljesítményhez: az élelmiszer- és italgyártás, valamint a számítástechnikai, elektromos és optikai termékek gyártása, – amelyek összesen 24%-os részesedéssel rendelkeztek a feldolgozóiparon belül – 14,2%-kal, illetve 14,8%-kal bővültek. Összeségében a hazai ipari termelés közel 10%-kal nőtt éves összevetésben, miközben a feldolgozóipar kapacitáskihasználása visszaállt a COVID előtti szintre.

Magyarország ipari termelésének alakulása (szezonálisan kiigazítva, 2015. = 100)

Forrás: EXIM, Factset, KSH, Eurostat


Hazai feldolgozóipari kapaciáskihasználtság (ráta)

Forrás: EXIM, Factset, OECD


Az építőipar is kiemelkedő teljesítményt ért el: egyedül decemberben 29%-kal emelkedett az előző év azonos hónapjához képest, amelynek köszönhetően az ágazat végül éves alapon 13,3%-kal haladta meg a 2020-ban elért eredményt. A kiskereskedelmi üzletek forgalma 6,2%-os emelkedést mutatott 2021. decemberben, a teljes évre vetített bővülés pedig 3,5%-ban tetőzött az előző év hasonló időszakaihoz mérve. A fogyasztást pozitívan befolyásolták a családokat és a vállalkozásokat támogató intézkedések, az adócsökkentések, valamint az a döntés, hogy egyes termékek tekintetében – így például üzemanyag esetén – ármaximum került bevezetésre. A fogyasztók vásárlási kedve az üzemanyagárak megtorpanásának hatására eltolódott a fogyasztási cikkek, például a ruházati termékek, valamint a számítástechnikai árucikkek felé.

Hazai építőipari termelés volumenindexei

Forrás: EXIM, Factset, OECD, KSH


Kiskereskedelmi forgalom volumenindex-változása (2015. április = 100)

Forrás: EXIM, Factset, KSH


Végül, de nem utolsósorban a külkereskedelmi termékforgalom egyenlege az év utolsó hónapjában 187 millió eurós aktívumot mutatott. A többlet az ipari export volumenének 2021. decemberben tapasztalt 7%-os éves növekedésének volt köszönhető, amely teljesítmény a forgalomkorlátozások enyhítése és az ellátási zavarok közepette realizálódott. A feldolgozóipar exportja éves alapon 6,1%-kal nőtt 2020-hoz viszonyítva, amelyhez legnagyobb mértékben a villamos berendezések, valamint a számítástechnikai, elektromos és optikai termékek keresletének felfutása járult hozzá. Ez a tendencia a következő hónapban is folytatódhat, ugyanis az új exportrendelések egyértelműen emelkednek.

MAGYARORSZÁG TERMÉK-KÜLKERESKEDELMI FORGALMA (millió €)

Forrás: EXIM, Factset, KSH


A termékexport megoszlása célországonként (€, 2021. első félév)

Forrás: EXIM, Factset, KSH


Elérhetőség: research@exim.hu

Utolsó módosítás dátuma: 2022. február 28.

Eximbank Zrt.

Cégjegyzékszáma:
01-10-042594, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által

Adószám:
10949638-2-44

Bankszámlaszám:
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

MEHIB Zrt.

Cégjegyzékszáma:
01-10-042595, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által

Adószám:
10949621-2-44

Bankszámlaszám:
10918001-00000001-04530003

1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. Tel.: +36 (1) 374 9100, +36 (1) 374 9200, Fax: +36 (1) 269 1198 E-mail: exim@exim.hu © 2021 EXIM Minden jog fenntartva

Eximbank Plc.

Bank account number: 
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

MEHIB Plc.

Bank account number: 
10918001-00000001-04530003

H-1065 Budapest, Nagymező street 46-48. Phone: +36 1 374 9100, +36 1 374 9200 Fax: +36 1 269 4476, +36 1 269 1198 E-mail: exim@exim.hu © 2021 EXIM All rights reserved

ЗАО «Эксимбанк»

Номер банковского счёта: 
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

ИНН: 10949638-2-44

ЗАО «МЕХИБ»

Номер банковского счёта: 
10918001-00000001-04530003

ИНН: 10949621-2-44

1065 Будапешт, ул. Надьмезё д.46-48. Тел.: +36 (1) 374 9100, +36 (1) 374 9200, Факс: +36 (1) 269 1198 Электронный адрес: exim@exim.hu
© 2021 EXIM Все права защищены