HU | EN | RU
 linkedin  facebook 

Külföldi vevőjének hitelre van szüksége?


Könnyebben megvalósulhat exportüzlete az EXIM vevőhitelével!

Az EXIM már a világ 97 országában finanszírozta ügyfeleit.*

Bankközi vevőhitelkeret

A bankközi vevőhitelkeret az Eximbank által kiválasztott külföldi bankon keresztül a magyar áruk és szolgáltatások kiszállításához kapcsolódóan, több magyar exportőr kereskedelmi/fővállalkozói szerződéseiből eredő, vevők általi fizetési kötelezettségek teljesítésének finanszírozására biztosít forrást, jellemzően MEHIB biztosítás (VHK módozat) mellett.

A hitelkeret alapján konkrét, az Eximbank és a külföldi bank által elfogadott kereskedelmi szerződések alapján kerül sor a magyar exportőrök egyes vevőinek finanszírozására, egyedi befogadások (egyedi vevőhitelek) formájában.

Az Eximbank és a kiválasztott külföldi bank között megkötött bankközi vevőhitelkeret-megállapodás a befogadás általános szabályait rögzíti. A bankközi vevőhitel keretbe történő befogadások során kerül meghatározásra az adott exportügylethez kapcsolódó hitelösszeg mértéke, futamideje, a kamat- és díj kondíciók, illetve egyéb feltételei.

Keretösszeg — Egyedileg megállapított összeg (függ a külföldi bank hitelminősítésétől, illetve a magyar exportlehetőségek mértékétől).

Egyedi hitelösszeg —  Minimum 200 ezer EUR vagy 200 ezer USD.

Devizanem — EUR vagy USD.

Futamidő — Jellemzően 2-5 év (maximum 10 év), amelynek meghatározása függ a kereskedelmi szerződések tárgyától figyelembe véve az OECD Megállapodás rendelkezéseit. 2 éven belüli futamidővel mezőgazdasági vagy kisebb összegű feldolgozóipari exportügyletek finanszírozása is lehetséges, egyedi elbírálás alapján.

Kamat — Fix CIRR (csak 2 éven túli futamidő esetén), vagy változó EURIBOR illetve USD LIBOR kamatbázison.

Finanszírozás mértéke — A két évet meghaladó futamidejű, fix CIRR kamatozású finanszírozások esetén az OECD Megállapodás szerint a külkereskedelmi/fővállalkozói szerződés maximum 85%-a kerülhet finanszírozásra. Minimum 15% előleget a vevőnek kell megfizetnie a teljesítés megkezdésekor. Egyedi elbírálás alapján a helyi költség részbeni finanszírozására is lehetőség van.

Származás igazolása — Az ügylet tárgyát képező termékek és/vagy szolgáltatások magyar származásának igazolása szükséges.


Leírások


Beküldendő dokumentumok


Eximbank Zrt.

Cégjegyzékszáma:
01-10-042594, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által

Adószám:
10949638-2-44

Bankszámlaszám:
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

MEHIB Zrt.

Cégjegyzékszáma:
01-10-042595, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által

Adószám:
10949621-2-44

Bankszámlaszám:
10918001-00000001-04530003

1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. Tel.: +36 (1) 374 9100, +36 (1) 374 9200, Fax: +36 (1) 269 1198 E-mail: exim@exim.hu © 2019 EXIM Minden jog fenntartva

Eximbank Plc.

Bank account number: 
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

MEHIB Plc.

Bank account number: 
10918001-00000001-04530003

H-1065 Budapest, Nagymező street 46-48. Phone: +36 1 374 9100, +36 1 374 9200 Fax: +36 1 269 4476, +36 1 269 1198 E-mail: exim@exim.hu © 2019 EXIM All rights reserved

ЗАО «Эксимбанк»

Номер банковского счёта: 
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

ИНН: 10949638-2-44

ЗАО «МЕХИБ»

Номер банковского счёта: 
10918001-00000001-04530003

ИНН: 10949621-2-44

1065 Будапешт, ул. Надьмезё д.46-48. Тел.: +36 (1) 374 9100, +36 (1) 374 9200, Факс: +36 (1) 269 1198 Электронный адрес: exim@exim.hu
© 2019 EXIM Все права защищены

Teljes kamat mátrix
Hiteligénylő vállalkozás mérete és a hitel devizaneme Ügyfélkamat
1. év 2-3. év 4-6. év
KKV EUR 0,10% 0,19% 0,69%
  HUF forgóeszköz 720 M alatt 0,10% 0,10%  
  HUF 0,55% 0,80% 1,30%
  USD* 2,25% 2,50% 3,00%
NV EUR 0,19% 0,69% 1,69%
  HUF 0,80% 1,30% 2,30%
  USD* 2,50% 3,00% 4,00%
* 2020. január 1-re jegyzett 12 havi USD LIBOR