Vevőfinanszírozás és leszámítolás

Kedvező feltételrendszerű finanszírozás a magyar exportőr valamint külföldi vevői részére.

Vevőhitel

A HITEL CÉLJA

A klasszikus vevőhitel konstrukció a magyar exportőr és a külföldi vevő között létrejött kereskedelmi szerződés tárgyát képező áru és/vagy szolgáltatás hitelből történő megvásárlásának finanszírozása érdekében jön létre, jellemzően MEHIB biztosítás (V módozat) mellett.

HITELÖSSZEG

Minimum 1 millió EUR. 20 millió EUR összeget meghaladó ügyletekben az Eximbank általában kereskedelmi bank(ok) bevonásával társfinanszírozásban vesz részt.

DEVIZANEM

EUR vagy USD.

FUTAMIDŐ

A kereskedelmi szerződés tárgyának függvényében, valamint az OECD Megállapodás szabályrendszere alapján kerül meghatározásra. 2 éven belüli futamidővel alapvetően mezőgazdasági vagy kisebb összegű feldolgozóipari exportügyletek finanszírozása is lehetséges, egyedi elbírálás alapján.

KAMATBÁZIS

Fix CIRR (csak 2 éven túli futamidő esetén), vagy változó EURIBOR vagy USD esetében CME Term SOFR alapú.

FINANSZÍROZÁS MÉRTÉKE

A két évet meghaladó futamidejű, fix CIRR kamatozású finanszírozások esetén az OECD Megállapodás szerint a külkereskedelmi/fővállalkozói szerződés maximum 85%-a kerülhet finanszírozásra. Minimum 15% előleget a vevőnek kell megfizetnie a teljesítés megkezdésekor. Egyedi elbírálás alapján a helyi költség részbeni finanszírozására is lehetőség van.

SZÁRMAZÁS IGAZOLÁSA

Az ügylet tárgyát képező termékek és/vagy szolgáltatások magyar származásának igazolása szükséges.

exim magyarországnál történő közvetlen igénylés

Termékismertető

Projektkockázatú vevőhitel

A HITEL CÉLJA:

Az Eximbank egyedi elbírálás alapján vállalja projektkockázatú vevőhitel nyújtását. A konstrukció célja, hogy a magyar fővállalkozó és a külföldi megrendelő között létrejövő fővállalkozói szerződéshez kínált finanszírozási csomaggal az Eximbank javítsa a magyar fővállalkozó versenyképességét és előmozdítsa a komplex projekt kivitelezésére vonatkozó külpiaci megrendelés elnyerését.

A konstrukció keretében az Eximbank a MEHIB biztosítása (V módozat) mellett a magyar fővállalkozásban külföldön megvalósuló projekthez kapcsolódóan, a fővállalkozói szerződésből eredő fizetési kötelezettség teljesítéséhez biztosít forrást a külföldi partner által a beruházás megvalósítása céljából létrehozott projekttársaság számára. A hitel megtérülését a megvalósult beruházás bevételei biztosítják

PREFERÁLT ÜGYLETEK ÉS RELÁCIÓK

Az Eximbank jellemzően olyan ügyletek finanszírozásában vesz részt, ahol mind a magyar fővállalkozó, mind a külföldi partner (a külföldi projekttársaság tulajdonosa) rendelkezik a projekt sikeres megvalósításhoz szükséges pénzügyi-gazdasági háttérrel, valamint iparági tapasztalattal. Fontos feltétel, hogy a projekt stabil és a hitel futamidejére előre jelezhető cash-flow termelőképességgel rendelkezzen, amely kisszámú és megfelelő bonitású átvevőtől származik. Az Eximbank a finanszírozási döntését – a MEHIB, illetve független szakértők bevonásával – a projekt megvalósításának és működtetésének kockázatait, illetve a hitel visszafizetésének forrásául szolgáló cash-flow (pénzügyi modell) megalapozottságát értékelve hozza meg.

HITELÖSSZEG

A határon átnyúló projektfinanszírozási ügyletek összetettsége és a magas tranzakciós költségek miatt a konstrukció alkalmazását 5 millió EUR-t vagy annak megfelelő USD összeget meghaladó banki finanszírozási igény esetén ajánlja az Eximbank. Nagy volumenű projektek finanszírozásában az Eximbank hazai, illetve külföldi kereskedelmi banki partnerek bevonásával társfinanszírozásban vesz részt.

DEVIZANEM

EUR vagy USD.

FUTAMIDŐ

Minden esetben az ágazat és az adott projekt sajátosságainak figyelembe vételével, a pénzügyi modell értékelése alapján, egyedileg kerül meghatározásra.

ÁRAZÁS

Az Eximbank a konstrukciót fix kamatozással (CIRR) kínálja.

FINANSZÍROZÁS MÉRTÉKE

A két évet meghaladó futamidejű, fix CIRR kamatozású finanszírozások esetén az OECD Megállapodás szerint a külkereskedelmi/fővállalkozói szerződés maximum 85%-a kerülhet finanszírozásra. Minimum 15% előleget a vevőnek kell megfizetnie a teljesítés megkezdésekor. Egyedi elbírálás alapján a helyi költség részbeni finanszírozására is lehetőség van.

SZÁRMAZÁS IGAZOLÁSA

Az ügylet tárgyát képező termékek és/vagy szolgáltatások magyar származásának igazolása szükséges.

Bankközi vevőhitel

A HITEL CÉLJA:

A bankközi vevőhitel a magyar exportőr és a külföldi vevő között megkötött kereskedelmi szerződés tárgyát képező áru és/vagy szolgáltatás hitelből történő megvásárlásának közvetett finanszírozása érdekében jön létre a vevő bankján keresztül, jellemzően MEHIB biztosítás (V módozat) mellett. Ebben a konstrukcióban az Eximbank a vevő bankjának nyújt hitelt, amelyet az tovább-hitelez a vevőnek.

HITELÖSSZEG

Minimum 1 millió EUR. 20 millió EUR-t meghaladó ügyletekben az Eximbank általában kereskedelmi bank(ok) bevonásával társfinanszírozásban vesz részt.

DEVIZANEM

EUR vagy USD.

FUTAMIDŐ

A kereskedelmi szerződés tárgyának függvényében, valamint az OECD Megállapodás szabályrendszere alapján kerül meghatározásra.

ÁRAZÁS

Fix CIRR.

FINANSZÍROZÁS MÉRTÉKE

A két évet meghaladó futamidejű, fix CIRR kamatozású finanszírozások esetén az OECD Megállapodás szerint a külkereskedelmi/fővállalkozói szerződés maximum 85%-a kerülhet finanszírozásra. Minimum 15% előleget a vevőnek kell megfizetnie a teljesítés megkezdésekor. Egyedi elbírálás alapján a helyi költség részbeni finanszírozására is lehetőség van.

SZÁRMAZÁS IGAZOLÁSA

Az ügylet tárgyát képező termékek és/vagy szolgáltatások magyar származásának igazolása szükséges.

exim magyarországnál történő közvetlen igénylés

Termékismertető

Forfetírozás, rövid lejáratú biztosított követelésvásárlás

Az Eximbank a klasszikus exporthitel-ügynökségi finanszírozások mellett alternatív megoldásként kínálja ügyfeleinek a forfetírozási terméket. A forfetírozás exportból származó, bank által garantált követelések visszkereset nélküli megvásárlását jelenti, amely a halasztott fizetésű ügyletet azonnali fizetésűvé változtatja, így mentesíti az exportőrt a követelésből eredő

  • kereskedelmi,
  • ország (azaz politikai és transzfer-),
  • árfolyam-, valamint
  • beszedési kockázatoktól.

Az exportköveteléseknek feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankári instrumentumok által megtestesített, vagy garantált követelésnek kell lenniük (pl.: halasztott fizetésű akkreditív, bankgarancia). Az adott bank elfogadhatósága esetén további biztosítékokra nincs szükség. Az ügylet gyorsan megköthető és igen egyszerű dokumentációt igényel, így nincsenek jelentős adminisztrációs és jogi költségek.

Az elmúlt évek tendenciái azt mutatják, hogy a magyar exportőröknek egyre nehezebb vevőjükkel olyan konstrukciót kialakítani, ahol a bank garanciát, vagy halasztott fizetésű akkreditívet biztosít a halasztott fizetés fedezeteként. Erre az esetre kínálja az Eximbank és a MEHIB közös Rövid lejáratú követelésvásárlás konstrukcióját, amelyben a biztosító biztosítást nyújt (C módozatút az exportőr részére, CF módozatút a bank részére), és a bank pedig a biztosítás fedezete mellett vásárolja meg a követeléseket.

This site is registered on wpml.org as a development site.