HU | EN | RU

 linkedin 

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a  hitelmoratóriumot 2022. június 30-ig meghosszabbította.

A  hitelmoratóriumban részt vehetnek azok a  vállalkozások, amelyek tevékenységéből származó nettó árbevétele a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 25%-kal csökkent, valamint a vállalkozás 2020. március 18. és a  kérelem benyújtásának napja közötti időszakban nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel, illetve kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést.

A hitelmoratórium igénybevételének feltételei úgy módosultak, hogy amennyiben vállalkozása jelenleg (2021. szeptember hónapban) él a hitelmoratóriummal, 2021. október 1-je és október 31-e között nyilatkoznia kell, hogy továbbra is (2021. november 1-jétől) élni kíván vele.

Ezt megteheti személyesen ügyfélfogadásra nyitva álló helységeinkben, a Bank székhelyén (1065 Budapest, Nagymező u. 46-48.) és Regionális Képviseleteinken (Kapcsolat (exim.hu), vagy online formában.

A nyilatkozattétel feltételei és módja

A fenti feltételek teljesülése esetén kérjük, hogy a jogszabály melléklete szerinti nyilatkozatot kitöltve és az alábbiak szerint aláírva a fenti elérhetőségekre részünkre személyesen vagy online formában eljuttatni szíveskedjék.

A vállalkozás képviseletére jogosult személy(ek) által cégszerűen aláírt eredeti nyilatkozat, vagy cégjegyzékbe bejegyzett tanúsítvánnyal rendelkező képviseletre jogosult személy(ek) minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírásával ellátott, elektronikusan megküldött nyilatkozat.

A részletekkel kapcsolatban, illetve ha bármilyen további kérdése van, forduljon bizalommal kapcsolattartójához, vagy jelezze felénk az info@exim.hu email címen!

Nyilatkozat letöltése

Magánszemélyeknek

Fizetési moratórium fenntartása 2021. november 1-től 2022. június 30-ig

A Kormány az 536/2021. (IX. 15.) számú Korm. rendelettel módosította a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendeletet, amelynek értelmében a fizetési moratórium 2021. november 1. napjától 2022. június 30. napjáig a Korm. rendeletben meghatározott adósok részére, a kérelmükre meghosszabbításra kerül.

A 2021. november 1. napjától 2022. június 30. napjáig tartó fizetési moratórium igénybe vételét kizárólag azon adósok kérelmezhetik, akik 2021. szeptember 30. napján fizetési moratóriumban vannak és 2021. október 1. napja és 2021. október 31. napja között nyilatkozatot tesznek a fizetési moratórium fenntartására vonatkozóan.

A hitelmoratóriumban részt vehetnek a nyugdíjasok, a gyermeket nevelők, a munkanélküliek, a közfoglalkoztatottak, valamint azok, akiknek a háztartásában a jövedelem tartósan csökkent.

A fizetési moratóriumfenntartására irányuló nyilatkozat, akkor tehető tehát, ha az adós

  • háztartásában a rendelkezésre álló jövedelem tartósan csökkent

(legalább 30 napig munkanélküli vagy álláskereső volt, illetve jelenleg annak minősül, illetve a vele egy háztartásban élő hozzátartozója legalább 30 napig munkanélküli vagy álláskereső volt, illetve jelenleg annak minősül)

  • közfoglalkoztatási jogviszonyban állt, vagy a nyilatkozat megtételekor közfoglalkoztatási jogviszonyban áll, illetve a vele egy háztartásban élő hozzátartozója közfoglalkoztatási jogviszonyban állt, vagy a nyilatkozat megtételekor közfoglalkoztatási jogviszonyban áll
  • a kérelem benyújtásakor 25. életévét be nem töltött vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket tart el, illetve a vele egy háztartásban élő hozzátartozója 25. életévét be nem töltött vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket tart el

 

A nyilatkozat, csak meghatározott formában és tartalommal nyújtható be 2021. október 1. és 2021. október 31. között.

A fizetési moratórium fenntartására irányuló nyilatkozatot a fent említett feltételek teljesülése esetén kérjük, hogy kitöltve és aláírva

  • személyesen az Eximbank illetve a MEHIB  székhelyén, 1065 Budapest, Nagymező u. 46.-48. benyújtani  vagy
  • a fejer.csilla@exim.hu email címre elektronikus aláírással ellátva megküldeni szíveskedjen.

A nyilatkozat mintája itt érhető el. Nyilatkozat letöltése

Felhívjuk a figyelmét, hogy a fenti határidő jogvesztő, azaz 2021. október 31. napját követően fizetési moratórium igénybevételére irányuló kérelem nem nyújtható be.

  • Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény
  • A hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet
  • A Kormány 536/2021. (IX. 15.) Korm. rendelete a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
  • A Kormány 537/2021. (IX. 15.) Korm. rendelete a hiteltörlesztési moratóriumhoz kapcsolódó egyes szerződések elszámolási szabályairól
  • A miniszterelnök kabinetfőnökének 6/2021. (IX. 15.) MK rendelete a hiteltörlesztési moratórium igénybevételéhez alkalmazandó kérelemről

Eximbank Zrt.

Cégjegyzékszáma:
01-10-042594, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által

Adószám:
10949638-2-44

Bankszámlaszám:
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

MEHIB Zrt.

Cégjegyzékszáma:
01-10-042595, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által

Adószám:
10949621-2-44

Bankszámlaszám:
10918001-00000001-04530003

1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. Tel.: +36 (1) 374 9100, +36 (1) 374 9200, Fax: +36 (1) 269 1198 E-mail: exim@exim.hu © 2021 EXIM Minden jog fenntartva

Eximbank Plc.

Bank account number: 
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

MEHIB Plc.

Bank account number: 
10918001-00000001-04530003

H-1065 Budapest, Nagymező street 46-48. Phone: +36 1 374 9100, +36 1 374 9200 Fax: +36 1 269 4476, +36 1 269 1198 E-mail: exim@exim.hu © 2021 EXIM All rights reserved

ЗАО «Эксимбанк»

Номер банковского счёта: 
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

ИНН: 10949638-2-44

ЗАО «МЕХИБ»

Номер банковского счёта: 
10918001-00000001-04530003

ИНН: 10949621-2-44

1065 Будапешт, ул. Надьмезё д.46-48. Тел.: +36 (1) 374 9100, +36 (1) 374 9200, Факс: +36 (1) 269 1198 Электронный адрес: exim@exim.hu
© 2021 EXIM Все права защищены