HU | EN | RU

Faktorálás

A faktorálás egy jellemzően keretjellegű megállapodás a faktor cég és árut, szolgáltatást halasztott fizetéssel értékesítő szállító, vagy halasztott fizetéssel fizetendő követelés jogosultja (eladója) között, amely az alábbiakra terjed ki:

  • A faktor cég megvásárolja a szállító/eladó számlakövetelését vagy egyéb követelését azonnali fizetés vagy azonnali részfizetés, és a kötelezett teljesítésekor elszámolási kötelezettség mellett.
  • Nyilvántartja és kezeli a követeléseket.
  • Beszedi a követeléseket, illetve a faktoring megállapodásban meghatározottak szerinti behajtási tevékenységet végez.
  • Védelmet nyújt az adósok fizetési késedelme, mulasztása ellen.

A faktor cég a megvásárolt belföldi vagy export áruszállításából származó, rövid lejáratú vevőkövetelés jelentős részét, általában 80 százalékát azonnal ki is fizeti,ezért ez a finanszírozási forma elsősorban a korlátozottabb pénzeszközökkel rendelkező, kis- és közepes beszállító vállalkozásoknak jelent jól használható pénzügyi szolgáltatást.A szokásos 30, 60, esetleg 90 napos fizetési határidő helyett azonnal pénzhez jutnak,
így a faktorálással élő vállalkozások forgóeszközfinanszírozási lehetőségei látványosan javulnak.A faktorcég által kifizetett pénzből újra indítható a termelési vagy szolgáltatási folyamat, és a követelés beszedéséről a továbbiakban szintén a követelés új tulajdonosa, a faktor cég gondoskodik.

Faktorálás esetén a kockázatot a vevő (adós), illetve annak jövőbeli fizetési képessége jelenti a faktorcég számára. Ebből adódik, hogy a faktorálás ügymenetében és árazásában kiemelt szerepe van a vevő minősítésének, bonitás vizsgálatának, a halasztott fizetés hosszának, valamint az exportőr által vállalt önerő mértékének.

Az EXIM által kínált faktorálási konstrukció halasztott fizetésű, exportból származó követelések banki instrumentummal fedezett visszkereset nélküli leszámítolását jelenti, amely a halasztott fizetésű ügyletet azonnali fizetésűvé módosítja, így mentesíti az exportőrt a követelésből eredő kereskedelmi, ország (azaz politikai és transzfer-), árfolyam, valamint beszedési kockázatoktól.

cytonn photography n95VMLxqM2I unsplash

Eximbank Zrt.

Cégjegyzékszáma:
01-10-042594, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által

Adószám:
10949638-2-44

Bankszámlaszám:
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

MEHIB Zrt.

Cégjegyzékszáma:
01-10-042595, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által

Adószám:
10949621-2-44

Bankszámlaszám:
10918001-00000001-04530003

1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. Tel.: +36 (1) 374 9100, +36 (1) 374 9200, Fax: +36 (1) 269 1198 E-mail: © 2023 EXIM Minden jog fenntartva

Eximbank Plc.

Bank account number: 
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

MEHIB Plc.

Bank account number: 
10918001-00000001-04530003

H-1065 Budapest, Nagymező street 46-48. Phone: +36 1 374 9100, +36 1 374 9200 Fax: +36 1 269 4476, +36 1 269 1198 E-mail: © 2023 EXIM All rights reserved

ЗАО «Эксимбанк»

Номер банковского счёта: 
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

ИНН: 10949638-2-44

ЗАО «МЕХИБ»

Номер банковского счёта: 
10918001-00000001-04530003

ИНН: 10949621-2-44

1065 Будапешт, ул. Надьмезё д.46-48. Тел.: +36 (1) 374 9100, +36 (1) 374 9200, Факс: +36 (1) 269 1198 Электронный адрес:
© 2023 EXIM Все права защищены