HU | EN | RU

Együttműködés nemzetközi pénzügyi szervezetekkel, ECA-kal


CEB

Az Eximbank a hazai mikro-, kis- és középvállalati szektor finanszírozásának további erősítése érdekében 2015 júliusában ötvenmillió euró összegű hitelkeret szerződést kötött az Európa Tanács Fejlesztési Bankjával (Council of Europe Development Bank, CEB).

Az EXIM és az Európa Tanács Fejlesztési Bankja tevékenységében egyaránt kiemelt szerepet kap a mikro-, kis- és középvállalati szektor foglalkoztatottságának a növelése, a szektor hitelhez jutási lehetőségeinek a támogatása. A hitelkeret szerződés alapján Magyarországon bejegyzett mikro-, kis- és közepes vállalkozások finanszírozhatóak a magyar hitelintézeti szektoron keresztül. A CEB által biztosított hitelkeretből maximum 5 M EUR összegű forgóeszköz- és beruházási hitelek refinanszírozása valósulhat meg.

Az 1956 óta működő Európa Tanács Fejlesztési Bank (CEB) Európa legrégebben létrehozott multilaterális fejlesztési bankja. A bank tevékenysége jelenleg a társadalmi kohézió erősítésére, a környezetvédelem elősegítésére, az emberi erőforrás fejlesztésére, továbbá a mikro-, kis- és középvállalatok támogatására koncentrál.

China Eximbank

Az EXIM 2012 júniusában kezdte meg a tárgyalásokat a világ legnagyobb exporthitel-ügynökségével, a Kínai Eximbankkal. Azóta számos együttműködés került aláírásra a két intézmény között. Ezek közül a legfontosabbak a 2013 februárjában megkötött 100 M EUR összegű hitelkeret, amely szeptemberben lehívásra került és 2013. novemberében 200 M EUR-ra bővült. 2013. novemberében került aláírásra az Eximbank csatlakozása 30 MUSD értékben a Kínai Eximbank által szponzorált 500 MUSD alaptőkével induló, Kínai - Közép-Kelet-Európai Befektetési Alaphoz. Az Alapban elért kiemelt szerepünknek megfelelően lehetőség nyílik tőkeigényes hazai vállalkozások forrásszerkezetének javítására.  China Eximbank

EIB

Az Európai Beruházási Bank (EIB) az Európai Unió tagállamainak tulajdonában áll, melyek mind jegyzik a bank tőkéjét. Az EIB egyik fő küldetése az Európai Unió céljainak további támogatása tagállami konkrét projektek hosszútávú finanszírozásával, emellett pénzügyileg is aktív a partner- és a jövőben csatlakozó országokban egyaránt.

Az Eximbank 2013-ban és 2014-ben 100 millió EUR, illetve 200 millió EUR refinanszírozási keretszerződéseket kötött az EIB–vel, amelyeknek segítségével elsősorban az EU felé irányuló exportőrök részére lehetett kedvező finanszírozási kondíciókat biztosítani.

2017-ben az EIB és az Eximbank egy 400 millió EUR összegű megállapodást írt alá a kevesebb, mint 3.000 munkavállalót foglalkoztató vállalkozások finanszírozásának támogatása céljából. A vállalkozások az Eximbank kereskedelmi banki partnerein keresztül is hozzájuthattak a kedvezményes EIB forrású konstrukciókhoz. A megállapodás lehetővé tette a futamidőre rögzített és alacsony kamatozású, hosszúlejáratú források biztosítását a KKV-k (SME) és a középvállalkozások (MidCap) részére. Az EIB forrás felhasználható volt mind beruházások, mind forgóeszközök legalább 2 éves futamidejű finanszírozására.

A két intézmény együttműködésének folytatásaként 2020 végén a COVID-19 negatív hatásainak mérséklése érdekében 100 millió EUR összegű megállapodás került aláírásra. A forrás kis- és középvállalkozások munkahelyeinek megtartásához nyújtott jelentős segítséget.

2019-ben az EIB Igazgatósága ambiciózus célokat fogadott el az éghajlatváltozással és a környezeti fenntarthatósággal kapcsolatban. A fenti ambíciók teljesítéséhez az EIB Csoport 2021-2025 közötti Éghajlati Ütemterve ad iránymutatást. Mivel a jelenlegi évtized kritikus fontosságú az Ütemterv teljesítése szempontjából, és több billió EUR befektetésre van szükség, az EIB a világ éghajlat-politikai intézkedéseinek egyik fő finanszírozójává vált.

Az EXIM partner szeretne lenni az EIB új zöld stratégiájának és a fenntartható fejlődés céljainak megvalósításában, továbbá vezető szerepet vállalni Magyarországon a Párizsi Megállapodásban foglaltak teljesítésében.

A két intézmény fenntartható stratégiájával összhangban az EIB és az EXIM között 2023 elején kötött új, 100 millió eurós refinanszírozási megállapodás az EXIM zöldfinanszírozási keretének támogatását és a feltételeknek megfelelő projektek hosszú távú kedvező finanszírozását célozza.

Az EIB forrás a kkv-k, a közepes kapitalizációjú vállalkozások és más nagyvállalatok olyan beruházásainak finanszírozására szolgál, amelyek jelentős részben éghajlat-politikai célokat támogatnak.

www.eib.org

IFC

2014. március 19-én egy Együttműködési Alapot, ún. Trust Fundot hozott létre Intézményünk a Világbank-csoporthoz tartozó IFC-vel, amely segítségével a hazai exportőr KKV-k könnyebben kapcsolódhatnak be az IFC által finanszírozott projektekbe. Az EXIM a Trust Fund aláírásával úttörő szerepet tölt be a közép- és kelet-európai régióban. A 2020 végén lejárt Együttműködési Megállapodást – az elért eredményeket figyelembe véve – 2021 elején meghosszabbítottuk újabb három évvel. IFC

EBRD

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) 1991 óta támogatja Magyarország piacgazdasággá történő átalakulását. A bank tevékenysége keretein belül ország-és szektorstratégiákat fogalmaz meg a felzárkóztatás érdekében és ezeket folyamatosan megújítja. Magyarországon elsősorban a pénzügyi szektor stabilitásának megerősítését, a közlekedés-szállítás szektor hatékonyságjavítását és az energiaellátás fejlesztését támogatja. Célul tűzte ki Magyarország - mint a technológia és szakképzettség-igényes termékek export platformja - szerepének megerősítését és kiterjesztését. EBRD EBRD finanszírozási konstrukciók

Eximbank Zrt.

Cégjegyzékszáma:
01-10-042594, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által

Adószám:
10949638-2-44

Bankszámlaszám:
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

MEHIB Zrt.

Cégjegyzékszáma:
01-10-042595, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által

Adószám:
10949621-2-44

Bankszámlaszám:
10918001-00000001-04530003

1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. Tel.: +36 (1) 374 9100, +36 (1) 374 9200, Fax: +36 (1) 269 1198 E-mail: © 2023 EXIM Minden jog fenntartva

Eximbank Plc.

Bank account number: 
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

MEHIB Plc.

Bank account number: 
10918001-00000001-04530003

H-1065 Budapest, Nagymező street 46-48. Phone: +36 1 374 9100, +36 1 374 9200 Fax: +36 1 269 4476, +36 1 269 1198 E-mail: © 2023 EXIM All rights reserved

ЗАО «Эксимбанк»

Номер банковского счёта: 
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

ИНН: 10949638-2-44

ЗАО «МЕХИБ»

Номер банковского счёта: 
10918001-00000001-04530003

ИНН: 10949621-2-44

1065 Будапешт, ул. Надьмезё д.46-48. Тел.: +36 (1) 374 9100, +36 (1) 374 9200, Факс: +36 (1) 269 1198 Электронный адрес:
© 2023 EXIM Все права защищены