HU | EN | RU

Országkockázat

Az országkockázat megjelöli a külgazdasági kapcsolatokban – így pl. az exportban vagy a hitelintézetek pénzügyi tevékenységében – lévő speciális kockázati tényezőket, amelyek sohasem egy konkrét hitelfelvevőhöz, hanem az adott ország politikai-gazdasági helyzetéhez kapcsolódnak. Ezek a kockázatok a külföldi szerződő felekkel szembeni követelések behajtásában, a tőkebefektetések elvesztésében, illetve az elvárt nyereség esetleges elmaradásában jelentkeznek. Az országkockázat megjelenési formája az egyes szerződésekben az úgynevezett országkockázati felár. Az országkockázat lehet eredeti (ebben az esetben az állam a közvetlen hiteladós) és származékos (derivált) – ez utóbbi esetben az állam területén lévő jogalanyok hiteladósságáról beszélünk. A kettő közötti különbség lényeges, ugyanis e két fogalom között negatív korreláció áll fenn. Az országkockázati elemzés egy meghatározott államon belüli pénzberuházás kockázatának elemzése, amelynek része az ország besorolása (rating: egy adott skálán lévő hely megállapítása). Ezt a tevékenységet nemzetközi rating-ügynökségek (mint például a Fitch Ratings, a Moody’s vagy a Standard & Poor’s), nemzetközi hitelintézetek vagy exporthitel-biztosítók végzik. Ilyen elemzéseket az EXIM is készít: jelenleg 174 ország esetében állapít meg országkockázati besorolást – több száz kvalitatív és kvantitatív gazdasági mutató alapján, amelyek lefedik a politikai, biztonsági, üzleti környezeti, gazdasági, kereskedelmi, finanszírozási és fizetési kockázatokat. Az EXIM kockázati besorolása 1-től 7-ig terjed, ahol a skálán szereplő 1-essel a legalacsonyabb kockázattal rendelkező országok rendelkeznek.

jay wennington LBLwrhwOe28 unsplash

Eximbank Zrt.

Cégjegyzékszáma:
01-10-042594, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által

Adószám:
10949638-2-44

Bankszámlaszám:
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

MEHIB Zrt.

Cégjegyzékszáma:
01-10-042595, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által

Adószám:
10949621-2-44

Bankszámlaszám:
10918001-00000001-04530003

1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. Tel.: +36 (1) 374 9100, +36 (1) 374 9200, Fax: +36 (1) 269 1198 E-mail: © 2023 EXIM Minden jog fenntartva

Eximbank Plc.

Bank account number: 
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

MEHIB Plc.

Bank account number: 
10918001-00000001-04530003

H-1065 Budapest, Nagymező street 46-48. Phone: +36 1 374 9100, +36 1 374 9200 Fax: +36 1 269 4476, +36 1 269 1198 E-mail: © 2023 EXIM All rights reserved

ЗАО «Эксимбанк»

Номер банковского счёта: 
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

ИНН: 10949638-2-44

ЗАО «МЕХИБ»

Номер банковского счёта: 
10918001-00000001-04530003

ИНН: 10949621-2-44

1065 Будапешт, ул. Надьмезё д.46-48. Тел.: +36 (1) 374 9100, +36 (1) 374 9200, Факс: +36 (1) 269 1198 Электронный адрес:
© 2023 EXIM Все права защищены