HU | EN | RU

Közzététel – projekt információk


A Biztosító a nemzeti környezeti politika, az általa alkalmazott rendszer elveit, eljárás irányelveit az OECD Ajánlásban foglaltaknak megfelelően nyilvánosságra hozza.

„A” kategóriás projekt esetén, a környezeti hatásokra vonatkozó közérdekű információkat a Biztosító legalább 30 nappal a kötelezettségvállalást megelőzően közzéteszi (pl.: KTHT jelentés vagy annak összefoglalója stb.).

A külföldi társintézmények egymás közti információ átadására készen áll, együttbiztosítás és egyéb partnerkapcsolataiban is.

A Biztosító a projekt szponzort arra ösztönzi, hogy a környezeti és társadalmi hatásokra vonatkozó információkat közzé tegye. Ügylethez kapcsolódó információkat az üzleti titokvédelemmel összhangban, a felek hozzájárulása nélkül a Biztosító nem tesz közzé. Az üzleti titok védelmére vonatkozó jogszabályokat és a versenyszempontokat a Biztosító a közérdekű környezeti információk közzétételére vonatkozó jogszabályokkal összhangban kezeli.

A Biztosító az OECD számára folyamatosan, de legalább félévente a finanszírozott („A”, „B”, „C” kategóriás) projektek információit megadja. Az OECD Ajánlás előírása szerinti formában és tartalommal évente (ex post) jelentést készít a befogadott „A” és „B” kategóriás ügyletekről.

A Biztosító legalább évente, utólagosan a nyilvánosság számára – a nemzeti jogi lehetőségeinek figyelembevételével – hozzáférhetővé teszi az „A” és „B” kategóriás ügyletek környezeti információit.

„A” és „B” kategóriás projektek esetében, ha az ügylet értékelése során az OECD Ajánlás vonatkozó eljárásai alkalmazandók, úgy a tranzakciót a Biztosító jelenti az OECD számára. Az OECD az így kapott adatokat összesíti és évente közzéteszi jelentés formájában a honlapján, így ez az információ a nyilvánosság számára hozzáférhető lesz. A szóban forgó jelentés az alábbi linken érhető el:

A Biztosító évente nyilvánosságra hozza (honlapján feltünteti) a finanszírozott és környezetvédelmi valamint társadalmi szempontból átvilágított projektek – „A”, „B” és „C” kategória egyaránt – információit (projekt leírása, műszaki adatok, szabványok, jogszabályi megfelelések, stb.).

Amennyiben a projektek környezetvédelmi adatainak közzétételével kapcsolatban bármilyen krédése felmerül, kérjük az alábbi e-mail címen lépjen velünk kapcsolatba:

Eximbank Zrt.

Cégjegyzékszáma:
01-10-042594, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által

Adószám:
10949638-2-44

Bankszámlaszám:
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

MEHIB Zrt.

Cégjegyzékszáma:
01-10-042595, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által

Adószám:
10949621-2-44

Bankszámlaszám:
10918001-00000001-04530003

1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. Tel.: +36 (1) 374 9100, +36 (1) 374 9200, Fax: +36 (1) 269 1198 E-mail: © 2023 EXIM Minden jog fenntartva

Eximbank Plc.

Bank account number: 
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

MEHIB Plc.

Bank account number: 
10918001-00000001-04530003

H-1065 Budapest, Nagymező street 46-48. Phone: +36 1 374 9100, +36 1 374 9200 Fax: +36 1 269 4476, +36 1 269 1198 E-mail: © 2023 EXIM All rights reserved

ЗАО «Эксимбанк»

Номер банковского счёта: 
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

ИНН: 10949638-2-44

ЗАО «МЕХИБ»

Номер банковского счёта: 
10918001-00000001-04530003

ИНН: 10949621-2-44

1065 Будапешт, ул. Надьмезё д.46-48. Тел.: +36 (1) 374 9100, +36 (1) 374 9200, Факс: +36 (1) 269 1198 Электронный адрес:
© 2023 EXIM Все права защищены