HU | EN | RU

OECD Ajánlás


Az OECD felismerte, hogy az exporthitelezési politikán keresztül elősegítheti a támogatott exporthitelek nemzetközi környezetvédelmi, éghajlatváltozási, szociális és emberi jogi politikáik, valamint a vonatkozó nemzetközi megállapodások és egyezmények értelmében vállalt kötelezettségeik közötti koherenciát, ezáltal hozzájárulva a fenntartható fejlődéshez és a káros környezeti hatosok csökkentéséhez.

Az OECD Exporthitel és Garancia Csoportja (a továbbiakban: „ECG”) 2001-ben dolgozta ki és 2003-ban fogadta el a befogadott projektek környezetvédelmi átvilágításáról szóló OECD Ajánlást, amellyel az exportfinanszírozás környezeti kockázatelemzésének szabályrendszerét alkották meg. A dokumentum olyan egységes, közös gyakorlatokat tartalmaz, amellyel meghatározható és mérsékelhető a projektek környezetterhelő hatása. célja, hogy olyan eljárásokat alakítson ki az államilag támogatott exportfinanszírozás környezeti és szociális hatásainak vizsgálata során, amely törekszik a projektek kedvezőtlen környezeti és társadalmi hatásainak megelőzésére és csökkentésére, valamint figyelembe veszi a kapcsolódó környezeti és társadalmi kockázatokat, mindez által javítja a támogatott projekt pénzügyi kockázat felmérésének általános folyamatát.

Magyarország teljes jogú tagként vesz részt az ECG döntéshozatali folyamatában. 2001-ben hivatalosan nyilatkozott arról, hogy elfogadja a szóban forgó Ajánlást. Ennek értelmében az exporthitelezést és biztosítást végző intézményeinek 2002. január 1-től be kellett illeszteniük tevékenységükbe a környezetvédelemre vonatkozó – OECD Ajánlás szerint működő – környezeti monitoring rendszert. A Biztosító vonatkozó magyar jogszabályok, az érintett termékek esetén tartalmazzák azt a kikötést, miszerint az Ajánlásának megfelelő környezeti minősítést el kell végezni.

Kapcsolódó jogszabályok és szabályozási dokumentumok:

  • A Magyar Export- Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény
  • A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet
  • Az OECD állami hátterű exporthitelezésben alkalmazott közös környezeti és szociális irányelveiről szóló TAD/ECG(2016)3 OECD ajánlás (továbbiakban: Ajánlás)

Eximbank Zrt.

Cégjegyzékszáma:
01-10-042594, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által

Adószám:
10949638-2-44

Bankszámlaszám:
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

MEHIB Zrt.

Cégjegyzékszáma:
01-10-042595, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által

Adószám:
10949621-2-44

Bankszámlaszám:
10918001-00000001-04530003

1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. Tel.: +36 (1) 374 9100, +36 (1) 374 9200, Fax: +36 (1) 269 1198 E-mail: © 2023 EXIM Minden jog fenntartva

Eximbank Plc.

Bank account number: 
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

MEHIB Plc.

Bank account number: 
10918001-00000001-04530003

H-1065 Budapest, Nagymező street 46-48. Phone: +36 1 374 9100, +36 1 374 9200 Fax: +36 1 269 4476, +36 1 269 1198 E-mail: © 2023 EXIM All rights reserved

ЗАО «Эксимбанк»

Номер банковского счёта: 
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

ИНН: 10949638-2-44

ЗАО «МЕХИБ»

Номер банковского счёта: 
10918001-00000001-04530003

ИНН: 10949621-2-44

1065 Будапешт, ул. Надьмезё д.46-48. Тел.: +36 (1) 374 9100, +36 (1) 374 9200, Факс: +36 (1) 269 1198 Электронный адрес:
© 2023 EXIM Все права защищены